Vi som arbetar med våra kroppar

Vi som arbetar med våra kroppar

Vernissage lördag 4 mars kl 14

Varmt välkomna upp till Arbetets museum, plan 7!

Museidirektör Niklas Cserhalmi hälsar välkommen. Producent Annica Carlsson Bergdahl och fotograf Elisabeth Ohlson medverkar. Förfriskningar. Fri entré.

Facebookevent för vernissagen

OM VI SOM ARBETAR MED VÅRA KROPPAR


Om villkor. Om klass. Om värdighet.

Två miljoner människor i Sverige har ett kroppsarbete. Sällan syns och hörs människor som arbetar med sina kroppar i dagens medier, på museer och i våra offentliga rum. Det vill den här utställningen ändra på.

I utställningen möter vi 33 arbetare, med olika bakgrund, erfarenheter och ålder som berättar om sitt arbete. Berättelser om otrygga arbetsvillkor, bristande respekt och ohållbara strukturer. Men också om organisering, stolthet, arbetsgemenskap och känslan av att vara viktig för samhället.

Utan kroppsarbetarna stannar Sverige.

Intervjuer/text/produktion: Annica Carlsson Bergdahl/Rot produktion
Fotografi/film: Elisabeth Ohlson

Utställningen är skapad av Rot produktion i samarbete med Länsmuseet Gävleborg och ABF med stöd av LO, Arbetarrörelsens kulturfond och Västra Götalandsregionen.
Varmt välkomna upp till Arbetets museum, plan 7!

Museidirektör Niklas Cserhalmi hälsar välkommen. Producent Annica Carlsson Bergdahl och fotograf Elisabeth Ohlson medverkar. Förfriskningar. Fri entré.

Facebookevent för vernissagen

OM VI SOM ARBETAR MED VÅRA KROPPAR


Om villkor. Om klass. Om värdighet.

Två miljoner människor i Sverige har ett kroppsarbete. Sällan syns och hörs människor som arbetar med sina kroppar i dagens medier, på museer och i våra offentliga rum. Det vill den här utställningen ändra på.

I utställningen möter vi 33 arbetare, med olika bakgrund, erfarenheter och ålder som berättar om sitt arbete. Berättelser om otrygga arbetsvillkor, bristande respekt och ohållbara strukturer. Men också om organisering, stolthet, arbetsgemenskap och känslan av att vara viktig för samhället.

Utan kroppsarbetarna stannar Sverige.

Intervjuer/text/produktion: Annica Carlsson Bergdahl/Rot produktion
Fotografi/film: Elisabeth Ohlson

Utställningen är skapad av Rot produktion i samarbete med Länsmuseet Gävleborg och ABF med stöd av LO, Arbetarrörelsens kulturfond och Västra Götalandsregionen.

Aktuella utställningar