Kvinnorna som kämpat i Norrköping

Kvinnorna som kämpat i Norrköping

Tor 2 maj 2019 - Tor 2 maj 2019

Kl: 18:00 - 19:30

Fri entré

I början på 1900-talet organiserade sig kvinnor i Norrköping och övriga Sverige i kvinnliga fackföreningar och i kvinnoklubbar för att få prata om sina frågor. Om rätten till sin kropp, preventivmedel, försumliga barnafäder och stöd till ensamma mödrar, om lika lön och barnomsorg till förvärvsarbetande mödrar.

I Norrköpings textilindustrier tvingades barn att arbeta, något som fackföreningskämpen och Norrköpingsbon Anna Särström talade emot på den första kvinnokongressen 1907.

Om detta och mycket annat berättar Maj-Inger Klingvall, före detta riksdagsledamot och statsråd, i en föreläsning på Arbetets museum. Under sin tid i riksdag och regering kämpade Klingvall för jämställd representation i offentliga organ, i kommun, landsting och riksdag. Idag fortsätter hon att kämpa, inte minst för de flickor och kvinnor som inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Föreläsningen hålls i anslutning till utställningen 100 % Kamp – som visas på Arbetets museum t o m 5 maj 2019.

Arrangeras i samarbete med S-kvinnor och ABF.
I början på 1900-talet organiserade sig kvinnor i Norrköping och övriga Sverige i kvinnliga fackföreningar och i kvinnoklubbar för att få prata om sina frågor. Om rätten till sin kropp, preventivmedel, försumliga barnafäder och stöd till ensamma mödrar, om lika lön och barnomsorg till förvärvsarbetande mödrar.

I Norrköpings textilindustrier tvingades barn att arbeta, något som fackföreningskämpen och Norrköpingsbon Anna Särström talade emot på den första kvinnokongressen 1907.

Om detta och mycket annat berättar Maj-Inger Klingvall, före detta riksdagsledamot och statsråd, i en föreläsning på Arbetets museum. Under sin tid i riksdag och regering kämpade Klingvall för jämställd representation i offentliga organ, i kommun, landsting och riksdag. Idag fortsätter hon att kämpa, inte minst för de flickor och kvinnor som inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Föreläsningen hålls i anslutning till utställningen 100 % Kamp – som visas på Arbetets museum t o m 5 maj 2019.

Arrangeras i samarbete med S-kvinnor och ABF.

Aktuella utställningar