Knark – en svensk historia

Knark - en svensk historia

Tis 6 Okt 2015 - Tis 6 Okt 2015

Kl: 18:00 - 20:00

Fri entré

Samtal med författaren Magnus Linton om boken Knark - en svensk historia

När sveriges riksdag 1978 slog fast att »knark« är främmande för svensk kultur tog ett av samtidshistoriens mest passionerade nationella projekt sin början: bygget av det narkotikafria samhället.

Samma kurs ligger fast än i dag – trots att målet ligger längre bort än någonsin, att antalet svenskar med grava missbruksproblem aldrig varit större och att den förda politiken resulterat i en unikt hög narkotikadödlighet i Sverige. Vad var det som gick fel?

Magnus Lintons bok Knark är berättelsen om Sverige och knarket, ett både idéhistoriskt och aktuellt gatureportage om missbrukets dödliga dilemman och den svenska narkotikaideologins politiska rötter, aktuella status och sannolika framtid i den globala liberaliseringsrevolution som just nu möblerar om världen.
Möt författaren bakom boken och hör honom i ett samtal med forskaren Björn Johnson, filosofie doktor i statsvetenskap och docent i socialt arbete som bland annat har forskat om svensk narkotikapolitik.

Programmet genomförs i samarbete med Linköpings universitet och Arena idé och stöttas av Folkuniversitetet.

Anmäl dig till eventet i länken nedan: https://simplesignup.se/event/65644-knark-ett-samtal-paa-arbetets-museum

 

Kommande program
3 november gästas vi av Ylva Bergström som presenterar forskningsrapporten Social skiktning i utbildningssystemet.
Samtal med författaren Magnus Linton om boken Knark - en svensk historia

När sveriges riksdag 1978 slog fast att »knark« är främmande för svensk kultur tog ett av samtidshistoriens mest passionerade nationella projekt sin början: bygget av det narkotikafria samhället.

Samma kurs ligger fast än i dag – trots att målet ligger längre bort än någonsin, att antalet svenskar med grava missbruksproblem aldrig varit större och att den förda politiken resulterat i en unikt hög narkotikadödlighet i Sverige. Vad var det som gick fel?

Magnus Lintons bok Knark är berättelsen om Sverige och knarket, ett både idéhistoriskt och aktuellt gatureportage om missbrukets dödliga dilemman och den svenska narkotikaideologins politiska rötter, aktuella status och sannolika framtid i den globala liberaliseringsrevolution som just nu möblerar om världen.
Möt författaren bakom boken och hör honom i ett samtal med forskaren Björn Johnson, filosofie doktor i statsvetenskap och docent i socialt arbete som bland annat har forskat om svensk narkotikapolitik.

Programmet genomförs i samarbete med Linköpings universitet och Arena idé och stöttas av Folkuniversitetet.

Anmäl dig till eventet i länken nedan: https://simplesignup.se/event/65644-knark-ett-samtal-paa-arbetets-museum

 

Kommande program
3 november gästas vi av Ylva Bergström som presenterar forskningsrapporten Social skiktning i utbildningssystemet.

Aktuella utställningar