Ett Norrköping för alla och Asylgruppen – 100 % Kamp

Tillsammansfika – 100 % Kamp

Tor 25 apr 2019 - Tor 25 apr 2019

Kl: 18:15 - 19:45

Ett Norrköping för Alla jobbar för sammanhållning, trygghet och mot rasism i vårt vackra lokalsamhälle.

Asylgruppen är en ideell förening ni kan kontakta om ni behöver hjälp att överklaga asylärenden eller vill engagera er för en human asylpolitik.

Nu bjuder de bägge föreningarna in till ett tillsammansfika i utställningen 100 % Kamp.

Vi som kämpar i Norrköping – våren 2019
Utställningen 100 % kamp – Sveriges Historia berättar om människor som kämpar för att få rätt att leva livet fullt ut i ett jämlikt Sverige.
Den blickar också tillbaka till den tid då våra mest grundläggande rättigheter ännu inte fanns i Sverige – och de människor som kämpat för rösträtt och rätten att leva, bo a
Vi är en ideell förening ni kan kontakta om ni behöver hjälp att överklaga asylärenden eller vill engagera er för en human asylpolitik.

rbeta och älska på lika villkor.

I programserien "Vi som kämpar i Norrköping" kan du människor och organisationer som kämpar för samhällsförändringar idag. Torsdagar kl 18.15 i utställningen kan du möta följande organisationer:

7 feb  Naturskyddsföreningen
Kämpar för: Hållbart resande, klimatfrågor, parker och naturmiljöer

14 feb Norrköping Roller Derby
Kämpar för: Att vår sport blir tagen på allvar, kvinnor och icke-binäras kamp mot normer.

21 feb Ekoturen
Kämpar för: Biologisk mångfald och att människor ska få komma ut i naturen, lära sig mer om den och vilja värna den.

7 mars Försvara Strejkrätten
Kämpar sedan 2017 för att rädda de fackliga rättigheterna från att begränsas kraftigt av ett lagförslag från regeringen. En kamp om demokratin i arbetslivet, för anställdas rätt att ta ställning och säga ifrån.

14 mars Imagine (what we can do)
Kämpar för demokrati, mänskliga rättigheter och kultur genom olika projekt.

21 mars MÄN Norrköp ing
Kämpar för att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. MÄN:s vision är en jämställd värld utan våld.

4 april Neuroförbundet
Kämpar för neurologiskt sjukas rättigheter – rätten till arbete, rehabilitering, hjälpmedel och möjlighet att delta på egna villkor i ett tillgängligt samhälle.

11 april RFSL Norrköping
RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra.

25 april Ett Norrköping för alla & Asylgruppen
Ett Norrköping för alla kämpar lokalt för att motverka rasism och intolerans. Asylgruppen kämpar för flyktingar och asylsökandes rättigheter och en rättssäker asylprocess.

 
Ett Norrköping för Alla jobbar för sammanhållning, trygghet och mot rasism i vårt vackra lokalsamhälle.

Asylgruppen är en ideell förening ni kan kontakta om ni behöver hjälp att överklaga asylärenden eller vill engagera er för en human asylpolitik.

Nu bjuder de bägge föreningarna in till ett tillsammansfika i utställningen 100 % Kamp.

Vi som kämpar i Norrköping – våren 2019
Utställningen 100 % kamp – Sveriges Historia berättar om människor som kämpar för att få rätt att leva livet fullt ut i ett jämlikt Sverige.
Den blickar också tillbaka till den tid då våra mest grundläggande rättigheter ännu inte fanns i Sverige – och de människor som kämpat för rösträtt och rätten att leva, bo a
Vi är en ideell förening ni kan kontakta om ni behöver hjälp att överklaga asylärenden eller vill engagera er för en human asylpolitik.

rbeta och älska på lika villkor.

I programserien "Vi som kämpar i Norrköping" kan du människor och organisationer som kämpar för samhällsförändringar idag. Torsdagar kl 18.15 i utställningen kan du möta följande organisationer:

7 feb  Naturskyddsföreningen
Kämpar för: Hållbart resande, klimatfrågor, parker och naturmiljöer

14 feb Norrköping Roller Derby
Kämpar för: Att vår sport blir tagen på allvar, kvinnor och icke-binäras kamp mot normer.

21 feb Ekoturen
Kämpar för: Biologisk mångfald och att människor ska få komma ut i naturen, lära sig mer om den och vilja värna den.

7 mars Försvara Strejkrätten
Kämpar sedan 2017 för att rädda de fackliga rättigheterna från att begränsas kraftigt av ett lagförslag från regeringen. En kamp om demokratin i arbetslivet, för anställdas rätt att ta ställning och säga ifrån.

14 mars Imagine (what we can do)
Kämpar för demokrati, mänskliga rättigheter och kultur genom olika projekt.

21 mars MÄN Norrköp ing
Kämpar för att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. MÄN:s vision är en jämställd värld utan våld.

4 april Neuroförbundet
Kämpar för neurologiskt sjukas rättigheter – rätten till arbete, rehabilitering, hjälpmedel och möjlighet att delta på egna villkor i ett tillgängligt samhälle.

11 april RFSL Norrköping
RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra.

25 april Ett Norrköping för alla & Asylgruppen
Ett Norrköping för alla kämpar lokalt för att motverka rasism och intolerans. Asylgruppen kämpar för flyktingar och asylsökandes rättigheter och en rättssäker asylprocess.

 

Aktuella utställningar