Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Engagera unga på arbetslivsmuseer

Arbetets museum vill gärna stötta arbetslivsmuseer som arbetar tillsammans med unga. Till exempel uppmuntrar vi integrationsarbete, gränsöverskridande arbete mellan generationer och/eller att man involverar unga förmågor i museiarbetet. Ni som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10–25 år) på ert arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd. Två museer per år utses att få stödet. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam.

Med dokumentation vill vi visa upp goda exempel från det arbete som gjorts och görs i samverkan mellan unga och arbetslivsmuseer – och på så sätt vill vi uppmuntra andra arbetslivsmuseer att också prova på! (Se rutan intill).

Praktiskt information

Utlysning 2018: Från och med 1 januari 2018 är ansökan öppen. 30 000 kr fördelas på två arbetslivsmuseer.

Sista ansökningsdag: 31 mars 2018.

Besked: April 2018.

Utbetalning: En första utbetalning sker i maj så att projektet kan komma igång. Projektet ska sedan genomföras någon gång under perioden maj–oktober 2018. Slutbetalning sker i november.

Slutrapport: Dokumentation om projektet i form av text, foto och/eller film, sociala medier, webb ska vara Arbetets museum tillhanda 31 oktober 2018.

Urval: I vårt urval kommer vi att utgå från en bra geografisk och genremässig spridning, samt följande kriterier (något av dem måste uppfyllas för att kunna få stödet):

  • Gränsöverskridande projekt, tex generations- eller integrationsprojekt
  • Ungdomar involverade i museiverksamheten
  • Ungdomsläger
  • Feriearbete
  • Kurser/utbildningar för unga inom museet
  • Praktisk kunskapsöverföring inför framtiden
  • Samverkansprojekt med ungdomsföreningar eller liknande föreningar i lokalsamhället

 

Ansökningsblankett, Word

Ansökningsblankett, pdf för utskrift

 

Bilder fr v: 1) Ungdomsläger, Skonaren Ingo. Foto: Mathias Kindberg, 2) Museispårvägen Malmköping.
Foto: Magnus Svensson, 3) Skandiamuseet, Lysekil. Foto: Magdalena Åkerström