Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Engagera unga på arbetslivsmuseer

Arbetets museum vill gärna stötta arbetslivsmuseer som arbetar tillsammans med unga. Till exempel uppmuntrar vi integrationsarbete, gränsöverskridande arbete mellan generationer och/eller att man involverar unga förmågor i museiarbetet. Ni som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10–25 år) på ert arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd. Två museer per år har hittills utsetts att få stödet. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam.

Med dokumentation vill vi visa upp goda exempel från det arbete som gjorts och görs i samverkan mellan unga och arbetslivsmuseer – och på så sätt vill vi uppmuntra andra arbetslivsmuseer att också prova på!
(Se rutan intill).

Stödet för 2018 har tilldelats:

Brunnsmuseet Sätra Brunn, Sätra Brunn, Västmanland
Motivering: Arbetets museum har valt ut Brunnsmuseet Sätra Brunn som ett av två museer som får stödet, där vi framförallt ser ett värde i idén med unga filmare som ska dokumentera en äldre mans berättelse om brunnens historia.
Brunnsmuseet slutrapport.

Köpmanholmens Bruksmuseum, Köpmanholmen, Ångermanland
Motivering: Arbetets museum har också utsett Köpmanholmens Bruksmuseum att få stödet för deras ambition att utbilda fyra ungdomar så att de kan arbeta som värdar och guider på bruksområdet.
Rapport Köpmanholmen.

Praktisk information

Sista ansökningsdag är 31 mars 2019 och besked ges till museerna i april.
Projekten genomförs under maj–november 2019 och slutredovisas i oktober och offentliggörs i november 2019.

Arbetets museum utgår från följande kriterier i urvalet (något av dem måste uppfyllas för att kunna få stödet):

  • Geografisk och genremässig spridning
  • Gränsöverskridande projekt, tex generations- eller integrationsprojekt
  • Ungdomar involverade i museiverksamheten
  • Ungdomsläger
  • Feriearbete
  • Kurser/utbildningar för unga inom museet
  • Praktisk kunskapsöverföring inför framtiden
  • Samverkansprojekt med ungdomsföreningar eller liknande föreningar i lokalsamhället

 

Ansökningsblankett-Engagera unga på arbetslivsmuseer – word

Mall Ansökningsblankett-Engagera unga på arbetslivsmuseer_redigeringsbar pdf

 

Bilder fr v: 1) Ungdomsläger, Skonaren Ingo. Foto: Mathias Kindberg, 2) Museispårvägen Malmköping.
Foto: Magnus Svensson, 3) Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri. Foto: Eric Juhlin.