Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Engagera unga på arbetslivsmuseer

Arbetets museum vill gärna stötta arbetslivsmuseer som arbetar tillsammans med unga. Till exempel uppmuntrar vi integrationsarbete, gränsöverskridande arbete mellan generationer och/eller att man involverar unga förmågor i museiarbetet. Ni som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10–25 år) på ert arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd. Två museer per år har hittills utsetts att få stödet. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam.

Med dokumentation vill vi visa upp goda exempel från det arbete som gjorts och görs i samverkan mellan unga och arbetslivsmuseer – och på så sätt vill vi uppmuntra andra arbetslivsmuseer att också prova på! (Se rutan intill).

Praktisk information

OBS. Projektet Engagera unga på arbetslivsmuseer är pausat under 2022 och 2023.

Arbetets museum utgår från följande kriterier i urvalet (något av dem måste uppfyllas för att kunna få stödet):

  • Geografisk och genremässig spridning
  • Gränsöverskridande projekt, tex generations- eller integrationsprojekt
  • Ungdomar involverade i museiverksamheten
  • Ungdomsläger
  • Feriearbete
  • Kurser/utbildningar för unga inom museet
  • Praktisk kunskapsöverföring inför framtiden
  • Projekt utanför den löpande verksamheten
  • Samverkansprojekt med ungdomsföreningar eller liknande föreningar i lokalsamhället

Stödet för 2020 har tilldelats:

Bohusläns försvarsmuseum, Uddevalla, Bohuslän I projekt Kulturhistoriska vandringar möter de unga sin lokalhistoria och jobbar i moderna medier tillsammans med de äldre. Man utgår från museets bildarkiv och skapar QR-skyltar. Syftet är att öka tillgängligheten på museet genom att möjliggöra besök även utanför öppettider. Det finns potential till långsiktighet eftersom projektet går att utveckla.

Rydö Bruksmuseum, Rydöbruk, Halland Unga forskare forskar om sin lokalhistoria; ett kreativt projekt som utgår från barnens intresse och självständiga val kring ämne. De fria resultaten av projekten är lustfyllda och personliga. Syftet är att stärka barns och ungdomars kunskaper, sociala egenskaper och hemmahörighet i sin uppväxtmiljö.

Bild: Unga forskare på Rydö Bruksmuseum, foto: Lennart Hildingsson

 

Ansökningsblankett-Engagera unga på arbetslivsmuseer, word

Ansökningsblankett-Engagera unga på arbetslivsmuseer, pdf

 

Bilder fr v: 1) Ungdomsläger, Skonaren Ingo. Foto: Mathias Kindberg, 2) Museispårvägen Malmköping. Foto: Magnus Svensson, 3) Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri. Foto: Eric Juhlin.

Kontakt

Helena Törnqvist

Arbetslivsintendent

Arbetets museum

Laxholmen

602 21 Norrköping

Telefon: 011–23 17 26 arbetslivsmuseer@arbetetsmuseum.se