Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Engagera unga på arbetslivsmuseer

Arbetets museum vill gärna stötta arbetslivsmuseer som arbetar tillsammans med unga. Till exempel uppmuntrar vi integrationsarbete, gränsöverskridande arbete mellan generationer och/eller att man involverar unga förmågor i museiarbetet. Ni som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10–25 år) på ert arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd. Två museer per år har hittills utsetts att få stödet. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam.

Med dokumentation vill vi visa upp goda exempel från det arbete som gjorts och görs i samverkan mellan unga och arbetslivsmuseer – och på så sätt vill vi uppmuntra andra arbetslivsmuseer att också prova på!
(Se rutan intill).

Stödet för 2019 har tilldelats:

Inlandsbanemuseet, Sorsele, Lappland
Motivering: Arbetets museum uppskattar idén att utveckla museet tillsammans med ungdomar och göra Inlandsbanan mer levande med kläder, rekvisita och verktyg. Det är också utmärkt att en handledare ska lära ungdomarna kundbemötande, retorik och guidning. Bra beskrivning av förväntat resultat och metod.

Norrbyskärs Museum, Norrbyskär, Västerbotten
Motivering: Historien på Norrbyskär levandegörs i den miniatyr av Norrbyskär som finns vid museet, där barnen genom lek i husen får lära sig om skillnader mellan då och nu angående hur man bodde, mellan manligt/kvinnligt, om barns rättigheter och samhällets föränderlighet. En ungdomsguide anställs för att hålla i barnverksamheten.

Praktisk information

Sista ansökningsdag är 31 mars 2019 och besked ges till museerna i april.
Projekten genomförs under maj–november 2019 och slutredovisas i oktober och offentliggörs i november 2019.

Arbetets museum utgår från följande kriterier i urvalet (något av dem måste uppfyllas för att kunna få stödet):

  • Geografisk och genremässig spridning
  • Gränsöverskridande projekt, tex generations- eller integrationsprojekt
  • Ungdomar involverade i museiverksamheten
  • Ungdomsläger
  • Feriearbete
  • Kurser/utbildningar för unga inom museet
  • Praktisk kunskapsöverföring inför framtiden
  • Samverkansprojekt med ungdomsföreningar eller liknande föreningar i lokalsamhället

 

Ansökningsblankett-Engagera unga på arbetslivsmuseer – word

Mall Ansökningsblankett-Engagera unga på arbetslivsmuseer_redigeringsbar pdf

 

Bilder fr v: 1) Ungdomsläger, Skonaren Ingo. Foto: Mathias Kindberg, 2) Museispårvägen Malmköping.
Foto: Magnus Svensson, 3) Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri. Foto: Eric Juhlin.

Kontakt

Magdalena Åkerström Arbetslivsintendent
Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping

011–23 17 25 eller 073–140 57 29
magdalena.akerstrom@arbetetsmuseum.se