Det resande demokratilabbet låter dig kliva in i den värld som ungdomar och vuxna vistas i dagligen. En värld full av missledande information och starka krafter men även stora möjligheter.

Det resande demokratilabbet är en vandringsutställning som efter att ha visats på uppemot 30 bibliotek runt om i Sverige nu landar på Arbetets museum.

I utställningen möter du fyra teman: Propagandalabbet där du synar framgångsfaktorerna för propagandisten och hur hen paketerar sina budskap. Åsiktsmaskinen där alla influencers trängs och pekar ut åsiktskorridorer och designar din världsbild. Här identifierar vi Vem som lyssnar på oss och Var. Men mesta av allt förmedlar vi Första hjälpen och utvecklar Överlevnadskit – allt för att du ska lämna Det resande demokratilabbet som en framgångsrik Propagandaavslöjare.

Du kan besöka utställningen på egen hand eller boka in din klass/grupp på en workshop. Under workshopen möter vår projektledare er i utställningen för ett samtal om hur vi kan identifiera vanligt förekommande berättartekniker som döljer antidemokratiska och våldsbejakande innehåll. Workshopen passar både unga och vuxna.