Den 24 januari öppnar vår nya spännande utställning Face the Facts! Byggnation pågår för fullt uppe på plan sju, idag har vi elektriker på plats samtidigt som de olika ”rummen” tar form.

Face the Facts bygger på berättelser av unga i fängelse. Genom utställningen får vi ta del av deras historier, varför det blev som det blev, hur det är att vara inlåst, längtan och drömmar om framtiden. Utställningen vänder sig i första hand till ungdomar, från åk 6 i grundskolan till år 3 på gymnasiet, men fungerar även i fortbildningssammanhang för alla yrkesområden som arbetar med ungdomar.

Face the Facts är producerad i samarbete med Kriminalvården, Anstalten i Luleå och Riksförbundet Attention. Utställningen stöds med medel ur Allmänna arvsfonden.