Lars-Erik Håkansson, signaturen ”lehån”, är årets vinnare av EWK-priset.

Lars-Erik Håkansson är född 1937 och har varit verksam i olika tidningar sedan 1960-talet, bland andra LO-tidningen och Dagens Nyheter. Han är starkt samhällsengagerad och var aktiv i folkrörelsen Nej till EU.

– Jag är glad över att få EWK-priset och bli en i raden av konstnärer som hedras på detta sätt, säger Lars-Erik Håkansson som är bosatt i Vekerum, Blekinge.

Juryns motivering:
”Lars-Erik Håkansson – lehån – får 2014 års EWK-pris för att han i sin mångåriga tecknargärning till fulländning lyckas förena lågmäld humor med analytisk skärpa. Han fångar världen i stort och smått, gestaltar människans och politikens dilemman i bilder av förklarande enkelhet, intelligent djupseende och med absolut gehör för den grafiska framställningen.”