2014 blev ett rekordår för Arbetets museum. Totalt 234 126 personer har besökt museet, en ökning med 16 189 personer jämfört med föregående år. Bakom framgången ligger bland annat den stora utställningen Framtidsland som invigdes av statsminister Stefan Löfven i maj.

Arbetets museum har under 2014 lockat fler besökare än någon gång tidigare. 234 126 personer har besökt byggnaden under året.

– Utställningen Framtidsland är naturligtvis en stor del av våra höga besökssiffror, det är vår största satsning någonsin. Men vi har även varit mötesplats för stora konferenser, mässor och andra event under året som lockat en stor publik, säger Niklas Cserhalmi, museidirektör.

Under våren var även Jobbcirkus en mycket välbesökt utställning som gav ungdomar en möjlighet att fundera över vad de vill jobba med i framtiden. Jobbcirkus blev en värdefull kompass för många unga inför gymnasievalet. – Jobbcirkus är vi också mycket stolta över. Vi fick ett fantastiskt gensvar från såväl elever som lärare och SYV, ett gensvar som lett till att vi nu arbetar för en fortsättning under 2015.