Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Vårt uppdrag

Arbetets museum har det nationella uppdraget att utveckla museiverksamheten inom området arbete och arbetsliv. Vi ska dokumentera arbetet och berätta om arbetets historia. Vi ska också stödja och synliggöra landets övriga ca 1500 arbetslivsmuseer.

Läs mer om vårt uppdrag

Människors berättelser i fokus

Arbetets museum är en nyskapande mötesplats för samtal om människors arbete, liv och villkor. Vi vill hellre väcka frågor än ge enkla svar. Vi vill inspirera till egna tankar, funderingar och diskussioner. Vi vill också låta många olika röster komma till tals.

Arbetets museum är ett samtidsmuseum med fokus på arbete och arbetsliv. Vår utgångspunkt är att varje människas liv är värt att berätta om i ord och bild. Vårt kärnvärde alla människors lika värde styr planeringen i allt vårt arbete – från projektidéer till visningar för skolklasser och allmänhet. Våra utställningar, seminarier och programverksamhet utgår från ledorden arbete, genus, klass, makt, generation och etnicitet.

Vårt arbetssätt bygger på samverkan över traditionella gränser där vetenskaplig dokumentation, konstnärlig gestaltning och samhällsdebatt förenas. Till de större projekten knyter vi forskare, konstnärer och organisationer med uppdrag att belysa kvinnors och mäns erfarenheter, från livet i allmänhet och arbetslivet i synnerhet. I våra arkiv finns ett rikt material av minnesinsamlingar och dokumentationsprojekt – över 2600 intervjuer, berättelser och fotodokumentationer har vi samlat in sedan museet öppnade 1991.

Arbetets museum är en stiftelse med LO, TCO, ABF, KF och Sensus studieförbund som huvudmän.  Driften bekostas av statliga bidrag, projektmedel från stiftelser och organisationer, kommersiell verksamhet som konferensverksamhet, butik, restaurang och café, samt genom att LO upplåter museifastigheten för vår verksamhet.

Våra utställningar

Arbetets museum är ett ovanligt museum. Vi samlar nämligen inte på föremål – utan på personers minnen och historier. Om dessa berättar vi sedan i ord och bild. Våra utställningar handlar om arbete och vardagsliv, industrisamhällets kulturarv och det mångkulturella samhället. Vi tar ofta upp frågor om intersektionalitet, demokrati och mänskliga rättigheter. Ett av våra specialområden är dokumentärfotografi, och varje år visas cirka tio fotoutställningar på museet. Några exempel på minnesvärda utställningar genom åren hittar du här.

Något för alla

På Arbetets museum finns det saker att göra för alla åldrar. Varje dag kan små och stora barn delta i Museideckarna, en upptäcktsfärd där barnen får hjälpa vår maskot Myran att hitta sina borttappade bilder med hjälp av ledtrådar. På helger och lov har vi extra aktiviteter för barn, till exempel så kan barn och vuxna skapa tillsammans i vår kreativa verkstad på plan 5. Vi har också debatter och kulturkvällar, samt anordnar seminarier och konferenser.

Hungrig eller shoppingsugen?

I huset hittar du Restaurang VY på plan 6 (f.n. sommarstängt, läs mer här) och café Espresso House på plan 2 som serverar fika och lättare maträtter. Passa också på att kika in i museets egna butik, som säljer allt från små roliga leksaker till smarta köksprylar och svenska designklassiker.

Välkommen!

Organisation och styrelse

Arbetets museum är en enskild stiftelse med LO, TCO, ABF, KF och Sensus studieförbund som huvudmän.

Läs mer om organisation och styrelse

Husets historia

Arbetets museum ligger i byggnaden Strykjärnet, på Laxholmen mitt i Motala ström. Huset byggdes 1916-1917 och inhyste under flera decennier tygindustri. Idag är Strykjärnet skyddat för framtiden som byggnadsminne.

Läs mer om husets historia

Hitta hit

Arbetets Museum ligger beläget i centrala Norrköping på Laxholmen. Hit tar du dig enkelt på många olika sätt, till fots, med buss eller bil till exempel.

Hitta hit