Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Besök på egen hand

Vill ni besöka museet utan att boka visning är ni varmt välkomna mellan 8.30 och 17.00, men ni behöver anmäla att ni kommer. Nedan följer mer information som är viktigt när ni besöker oss på egen hand.

Gör alltid en bokningsförfrågan för besöket

Gör bokningsförfrågan hos museets pedagoger även om ni väljer att besöka en utställning mer er elevgrupp utan våra guider. Det är viktigt för att vi ska kunna garantera er tillgång till den utställning som ni vill se. Ni gör en bokningsförfrågan i vårt formulär. Om du har frågor kan du skicka ett mejl till pedagogik@arbetetsmuseum.se eller kontakta oss på 011-23 17 52.

Handledning för besök på egen hand

Under rubriken Besöka museet hittar du information om Arbetets museum som kan vara till nytta inför ert besök. Via startsidan hittar du dessutom mer information om museet.

Medföljande pedagoger ansvarar för att:

  • Gruppen tar hänsyn till annan verksamhet som pågår samt till övriga besökare.
  • Gripa in om bråk, bus eller förstörelse inträffar.

Vid eventuell skadegörelse i samband med besök debiteras skolan kostnaderna.

Visning med guide
Gå på egen hand

Vill du boka en visning av någon av våra utställningar? Gör visningsförfrågan

Skolvisning

Har du frågor kring vår pedagogiska verksamhet?

Kontakta museipedagogerna via e-post pedagogik@arbetetsmuseum.se eller telefon 011-23 17 14 under våra telefontider, kl 14-16 under vardagar.