Barn från Diamantens förskola deltar under vecka 28 i ett idéarbete kring Arbetets museums nya Bamse-utställning. Barnens tankar om framtiden skapar grunden för det fortsatta arbetet med utställningen som öppnar i slutet av november.

Arbetets museum visar sedan maj 2014 utställningen Framtidsland som bygger på visioner och målbilder för en ekologisk, social och ekonomisk hållbar framtid. Under hösten bygger vi ny utställning om hållbarhet som riktar sig till den yngre publiken.

Bamse-utställning i höst

bamse2

Nu är det Bamse som är huvudperson som tillsammans med sina vänner försöker komma tillrätta med Krösus Sorks miljöfarliga utsläpp. Utsläppen orsakar bland annat att Dunderklockan, som är huvudingrediens i Dunderhonungen, inte kan växa. Utan Dunderhonung kan inte Bamse bli stark och vem ska då fortsätta att göra alla goda gärningar?

Barnen kommer i utställningen att få möjligheten att tillsammans aktivt undersöka nya sätt att påverka idag för att förhindra miljökatastrofer i framtiden.

Arbete tillsammans med målgruppen

Under vecka 28 arbetar vi tillsammans med en grupp barn från Diamantens förskola i Navestad för att få ta del av deras tankar kring en hållbar framtid, ett arbete som sedan skapar grunden för det fortsatta arbetet med utställningen. Under måndagen besökte barngruppen museet för att träffa utställningsteamet och få förståelse för hur de arbetar. Den första uppgiften blev att skapa tillsammans utifrån material i museets Kreativa verkstad. Därefter började gruppen prata om miljö- och framtidsfrågor med hjälp av utställningen Framtidsland.

Utställningen öppnar i slutet av november 2015 och produceras av Arbetets museum i samarbete med BAMSE Förlaget AB, Hyresbostäder, EON, Kolmårdens Djurpark och Swedbank.