Under årets första sex månader har totalt 96 636 personer besökt Arbetets museum. Det ligger något under besöksrekordsåret 2014, men helt i nivå med föregående år.

Bamse den populäraste utställningen

Fortsatt lockar utställningen Framtidsland många, på våningsplan 5 registrerades totalt 32 900 besök under det första halvåret 2016. Flest besökare har vi registrerat iBamse och dundermysteriet som setts av 48 977 personer under det första halvåret. Utställningen visas under sommaren och vi avslutar det fantastiska Bamse-året med en familjehelg i anslutning till att utställningen stänger ner den 28 augusti.

Fler utställningar som lockat många har varit bland annat utställningen Det är vi som är Norrköping som besöktes av 12 382 personer, Alla ska passa in som besöktes av 11204 personer och utställningarna i EWK-museet där temautställningen Barn och krig besöktes av 7673 personer. Även den mycket kortvariga utställningen #jagfårvälsäjavadjagvill som uppmärksammade yttrandefrihet under 10 dagar i april lockade 951 personer innan den nu vandrat vidare på turné runt om i landet.

Välbesökta programkvällar

Även våra programsatsningar har lockat många besökare under våren 2016. Den absoluta höjdpunkten var Philip Lalanders föreläsning ”De unga heroinisterna – 15 år senare” som drog en storpublik, hela 326 personer lyssnade på Philip under kvällen den 24 maj.

Skolbesök

Även våra pedagoger har mött många besökare genom de visningar vi erbjuder. Av typen ”skolgrupper” har vi tagit emot 425 grupper av varierande storlekar. Totalt har 3419 deltagare fått visning, framför allt är det Bamse som lockat många grupper, men även visningarna i utställningen ”Alla ska passa in” har lockat många.

Helgverkstad blev en succé

Under helger och skollov erbjuder vi våra besökare att komma och skapa med oss i vår kreativa verkstad. Totalt har 3106 personer besökt oss i Kreativa verkstaden under det första halvåret. Att kombinera ett besök i Bamseutställningen med att skapa på hållbarhetstemat har varit en uppskattad kombination för såväl stora och små.


Bilden: Konjunkturkurvan i utställningen Framtidsland. Foto: Peter Holgersson.