Vid tre tillfällen har det nyformade husmorskollektivet ”Hemma” samlats över en hög gamla virkade dukar och grytlappar.  Tillsammans har de sedan skapat nytt av det gamla och samtidigt bildat nya vänskapsband. Några är från Somalia. Några från Afghanistan. Några från Sverige. Så olika på många sätt – men också lika. Garnet förenar, liksom berättelserna och skratten. Genom husmorsgraffitin taggas staden och blir en plats som kan bli det nya ”hemma”.

Genom tre träffar under hösten 2016 har konstnären Anneli Lindberg med stöd av Svenska kyrkan och Arbetets museum undersökt förutsättningarna för att etablera ett nytt kvinnokollektiv i Norrköping. Gruppen har hittills bestått av nyanlända kvinnor, kvinnor som varit en längre tid i Sverige och kvinnor som är födda här.

– Att kvinnor från den svenska majoriteten medverkat i gruppen har lett till att möten över gränser uppstått och att en integration från båda håll skett. Vi har lärt av varandra, säger Katarina Wändahl, adjunkt, Svenska kyrkan i Norrköping.

Husmorsgraffiti – ett sätt att göra en ny plats till ”hemma”

Många nyanlända stannar nära den adress de hamnar vid när de kommer till Sverige, men en ny hemort är mer än de egna kvarteren. Därför blir projektet Husmorsgraffiti ett sätt att snitsla en väg både ut i staden och in i deltagarna. Genom att döpa det kvinnliga nätverket till ”Hemma” betonas det viktiga i att hitta ett ”hemma” i sig själv och sina medsystrar som gör att du får ett verktyg att använda även om du av olika skäl måste lämna nätverket, Norrköping eller Sverige.

– Jag som konstnär, med textil som bas i mitt skapande, vill dela med mej och inspirera. Skaparkraften, det taktila står i centrum och blir en frizon från det svåra, oron, ångesten. Nu ger vi oss ut och sprider Husmorsgraffiti, säger Anneli Lindberg, konstnär i Norrköping och initiativtagare till projektet.

Konstverk som pryder staden

För Arbetets museums del har Carina Milde, intendent på EWK-museet, deltagit i gruppen. Vid den sista träffen samlades deltagarna i museets kreativa verkstad för att förbereda sina alster inför den sista delen i projektet: att tagga staden och göra den till sitt eget Hemma. Under några timmar på tisdagskvällen fick de nya konstverken – skapade av det gamla och bortkastade – nya hem på staket, galler och räcken runt om i staden.

– Det här är kvinnor som gått över kontinenteter, åkt i överfulla gummibåtar över Medelhavet och som förlorat många i sin närhet. De behöver inte tas om hand. Däremot behöver vi lära känna varandra. Vår förhoppning är att en utvärdering av det vi gjort på de tre gånger vi träffats, ska kunna bli ett underlag för en större ansökan om medel för att fortsätta med detta viktiga arbete, berättar Carina Milde, EWK-intendent på Arbetets museum.

 

collage