Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Årets Arbetsmyra 2018:

Börje Samuelsson

”Arbetets museum vänförening har beslutat att utmärkelsen 2018 går till Börje Samuelsson, verkmästare i föreningen Råås kvarns vänner, för sitt mångåriga engagemang i återställandet av Råås kvarn till körbart skick och arbete med att återge övriga byggnader, dammar och omgivning sin ålderdomliga karaktär.”

Som verkmästare för Råås kvarn har Börje Samuelsson lett arbetet med att bygga upp den gamla kvarnen från 1700-talet. Årets arbetsmyra prisas för över 30 års ideellt engagemang i att åter fylla den gamla kulturmiljön med både hus och människor.

Råås kvarn ligger längs Linna å utanför Ydre i Östergötland. Den siste mjölnaren stannade kvarnstenen 1953. Men det blev inte för gott, tack vare några personer som i mitten av 1970-talet bildade föreningen Råås kvarns vänner för att ta hand om den kraftigt förfallna kvarnmiljön.

– Jag hade precis börjat hyra det lilla torpet där mjölnaren bott, så det gick snabbt från sommarnöje till arbetsplats. Men även om det varit mycket jobb genom åren har det varit fantastiskt roligt!

Som snickare med mest erfarenhet utsågs Börje Samuelsson till verkmästare, och har sedan dess lett arbetslaget som med gemensamma krafter fått liv i kvarnen som kunde tas i drift igen 1987. Även en smedja och andra brukshus, de två dammarna och omgivande hagmarker har återställts i det numera byggnadsminnesmärkta området.  Det mesta av arbetet sker under en intensiv vecka i juli varje år, då alla hugger i med de uppgifter Börje Samuelsson förberett.

– Att ägna en dyrbar semestervecka åt kvarnen är vad alla klarar av, och så hinner vi knappast tröttna på varandra heller…

Tvärtom har det sociala varit avgörande för att hålla igång engagemanget. Efter den allra första veckan beslutade arbetslaget att utöka gänget med en kock, och nu är god mat och trevlig samvaro en självklar del av arbetsveckan.

Föreningen ordnar också välbesökta kvarndagar då de mal och säljer mjöl, och visa upp traditionella hantverk.  Börje Samuelsson är född i närheten och var som liten nyfiken pojke ofta där och tittade på den spännande övergivna kvarnen.

– Därför är det extra roligt att se alla barn som kommer på kvarndagarna, det är ju för dem vi bevarar kvarnen och miljön omkring den.

Och även om han jobbat i över 30 år har inte idéerna sinat. Nedströms från kvarnen finns fundament från ett vattendrivet sågverk från 1670-talet som han gärna vill bygga upp igen. För både tid och ork har vi, konstaterar arbetsmyran.

Om utmärkelsen Årets Arbetsmyra: Bakom utmärkelsen Årets Arbetsmyra står Arbetets museums vänförening. Genom att utse Årets Arbetsmyra vill vänföreningen tacka och uppmuntra alla fantastiska kulturarvsbevarare.

Text och foto: Andreas Nilsson

Du kan nominera!

Skicka nomineringen senast 15 sept 2019:
nominering@arbetetsmuseum.se
Eller till:
Årets Arbetsmyra
Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping
OBS! Inskickat material returneras ej

Läs mer här: Årets Arbetsmyra

Tidigare myror

  • 2017 Bosse Nilsson, Loos koboltgruva
  • 2016 Ylva Bokgren, Anten-Gräfsnäs Järnväg
  • 2015 Mimmi Mickelsen, Museispårvägen Malmköping
  • 2014 Kerstin Bergström, Skonarna Vega och Linnéa
  • 2013 Kjell Nordeman, Sveriges Ångbåtsförening

Kontakt

Ordförande
Vänföreningen

Li Teske
Reenstiernagatan 66
602 12 Norrköping

Tel: 070–948 10 33
Mail: teske@telia.com