Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Årets Arbetslivsmuseum 2022:

 

Karmansbo Bruksmiljö

Med stor glädje och tacksamhet har jag som ordförande i Karmansbo Bruksmiljö mottagit beskedet om att vi blivit valda till Årets Arbetslivsmuseum år 2022. Med stor framtidstro kommer vi att arbeta för smedjans bevarande för kommande generationer och bygdens bästa, säger Tommy Berglund.

Juryns motivering i sin helhet

Mumblingshammarens pulserande hjärta levandegör järnbearbetningen på riktigt i Karmansbo Bruksmiljö. Tack vare föreningens hårda arbete kan järnhanteringen visas upp på samma sätt som för 250 år sedan, med det heta järnet i autentisk miljö.

Föreningen har genom föredömlig uppsökande och engagerande nyrekrytering lyckats få både ökat antal medlemmar och föryngring. En kreativ finansiering tryggar verksamheten för framtiden, likaså gör det aktiva arbetet med kunskapsöverföring genom utbildning av nya smeder, att brukets stolta traditioner kan föras vidare.

Karmansbo Bruksmiljö representerar Bergslagens och resten av landets alla järnbruk och är ett levande besöksmål för alla sinnen!

Videoklipp från Karmansbo, där det heta järnet bearbetas med den kraftfulla Mumblingshammaren. Filmare: Gunilla Lindberg, Karmansbo Bruksmiljö

Om Karmansbo Bruksmuseum

Äldsta belägget för namnet Karmansbo är från början av 1400-talet, då det benämns Karmansbodhum. Karmansbo hammare anlades troligen på 1580-talet vid Hedströmmen. År 1690 köpte bergmästare Peter Schönström Karmansbo hammare. Under 1700- och 18oo-talen byter bruket ägare många gånger. 1954 köper Kohlswa Jernverks AB Karmansbo Bruks AB och startar smedjan på nytt. Smedjans verksamhet upphör slutgiltigt 1958.

I Karmansbo finns det en sammanhållen bruksmiljö med smedja, arbetarbostäder, brukskontor och herrgård. Karmansbo var en gång ett av de större stångjärnsbruken i Västmanland. Smedjan, som nu drivs av Hembygdsföreningen Karmansbo bruksmiljö, är den enda fungerande smedjan i sitt slag i världen. Sedan december 1982 är det Skinnskattebergs kommun som äger smedjan, som är en viktig del av Ekomuseum Bergslagen.

Under den stora vårfloden 1977 förstördes stora delar av smedjan och man trodde inte att den var möjlig att bevara. Men mot alla odds restaurerades såväl byggnaden som maskineriet och idag kan mumblingshammaren, som väger 7,5 ton, åter höras. Vattenhjulet är rekonstruerat, valsverket och blåsmaskinen är iståndsatta och allt sammantaget gör Karmansbo till en levande anläggning. I smedslängan ovanför smedjan finns en brukslägenhet inredd från sekelskiftet och i Bagarstugan finns en fotoutställning med bilder från förr.

Läs mer på: https://karmansbo.se/

Bland de nominerade arbetslivsmuseerna fanns dessa med i slutomgången: Museispårvägen Malmköping, K. A. Almgren sidenväveri & museum, Femörefortet och Husqvarna museum.

Om utmärkelsen

Juryn består av representanter från Arbetets museum, ArbetSam, Sjöhistoriska museet och Järnvägsmuseet. Priset består av en emaljskylt och 25 000 kr. Prisutdelning sker hos det vinnande arbetslivsmuseet när så är möjligt, och det vinnande museet visas även upp i en utställning på Arbetets museum. Priset instiftades 2010 och är ett sätt att tacka och uppmuntra alla fantastiska människor som tar hand om och bevarar stora delar av vårt kulturarv.

– Det finns 1500 Arbetslivsmuseer i hela Sverige. Utan det arbetet som läggs ned där hade vi inte haft lika många historier att berätta och inte så många smultronställen att besöka, säger Helena Törnqvist, arbetslivsintendent på Arbetets museum och projektledare för Årets Arbetslivsmuseum.

Arbetslivsmuseernas huvudsakliga inriktning är att ur sina olika perspektiv bevara, bruka, och berätta om industrisamhällets kulturarv. De berättar och levandegör historien genom arbete och vardag, ofta med maskiner och tekniska system i drift, men även om livet vid sidan av arbetet. På så sätt skapas ett möte mellan yrken och metoder, handlag och kunskap, människor och museiföremål.

Kriterier som juryn tittar närmare på är följande:

  • Stabilitet, långsiktiga strategier
  • Kunskapsbevarande
  • Ideellt engagemang
  • Genusperspektiv
  • Förmedling/utställningar
  • Pedagogiskt arbete
  • Tillgänglighet
  • Turista på museum
  • Upplevelse/wow-effekt
  • Förankring i omvärlden
  • Fysiskt bevarande

Vill du nominera ett museum till Årets Arbetslivsmuseum?

Här kan du nominera ett arbetslivsmuseum. Vem som helst kan nominera ett arbetslivsmuseum, men museet måste finnas i databasen www.arbetslivsmuseer.se. Glöm inte att din nominering måste vara inne senast 31 augusti 2022. Vinnaren av Årets Arbetslivsmuseum tillkännages på hösten och utmärkelsen gäller nästföljande år.

Fotograf: Gunilla Lindberg, Karmansbo Bruksmiljö

Du kan nominera!

Skicka nomineringen senast 31 augusti: nominering@arbetetsmuseum.se
Eller till:
Årets Arbetslivsmuseum
Arbetets museum, Laxholmen
602 21 Norrköping

OBS! Inskickat material returneras ej

Nominera här! (blankett)

Tidigare vinnare

Kontakt

Helena Törnqvist

Arbetslivsintendent

Arbetets museum

Laxholmen

602 21 Norrköping

Telefon: 011–23 17 26 arbetslivsmuseer@arbetetsmuseum.se