Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Årets Arbetslivsmuseum 2021:

 

Frövifors Pappersbruksmuseum

Det är med stor glädje och stolthet som jag har mottagit beskedet om att Frövifors Pappersbruksmuseum har tilldelats utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum 2021! Vi har som museiverksamhet en tydlig vision hur vi vill utvecklas och växa i framtiden. Frövifors som plats har en naturlig koppling till papprets historia och samtid. Vår vision är att stärka museets position som ett svenskt papperscentrum. En plats där vårt gemensamma kulturarv levandegörs, inte minst till en yngre publik. En plats där kunskap kan spridas och utbytas, och materialet papper kan utforskas exempelvis inom samtidskonsten. En utmärkelse som denna ger självklart ännu mer energi till oss som arbetar med museiverksamheten och känns verkligen som ett erkännande för att det arbete vi utför uppskattas. Ett stort varmt tack! (Citat Frövifors).

Juryns motivering i sin helhet: På Frövifors Pappersbruksmuseum kan du uppleva en av Sveriges viktigaste näringar på ett spännande och annorlunda sätt. Omgärdad av gigantiska pappersmaskiner vandrar du här genom historien i en miljö som fortfarande i högsta grad är levande och dynamisk. Frövifors museiförening, tillika grundare, spelar en aktiv och engagerad roll i att förmedla fascinerande kunskap om arbetslivs-, pappers- och förpackningshistoria. Med utgångspunkt i människors berättelser möjliggörs en rik pedagogisk verksamhet och många samarbeten med både lokala och internationella aktörer.

Om Frövifors Pappersbruksmuseum: Frövifors Pappersbruksmuseum grundades 1984 och öppnade två år senare. Museet är inrymt i byggnaderna i den ursprungliga miljön. Bruket är beläget vid vatten och har sedan 1500-talets järnhantering haft stor betydelse för bygden. Frövifors Pappersbruksmuseum ligger i anslutning till dagens moderna massa- och kartongfabrik. Besökarna får ta del av brukets historia som ingår i berättelsen om de näringar som lagt grunden till det välstånd Sverige har idag.

https://froviforsmuseet.com/

Bland de nominerade arbetslivsmuseerna fanns dessa med i slutomgången: Gislaveds Industrimuseum och Bruzaholms Bruksmuseum.

Om utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum: Bakom utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum står Arbetets museum i samverkan med Arbetslivsmuseernas Samar­betsråd, Sjöhistoriska museet och Järnvägsmuseet. Priset består av en emaljskylt och äran samt från och med april 2020 en utställning på Arbetets museum.

 

Foto: Nicklas Tolonen

Du kan nominera!

Skicka nomineringen senast 15 augusti 2020: nominering@arbetetsmuseum.se
Eller till:
Årets Arbetslivsmuseum
Arbetets museum, Laxholmen
602 21 Norrköping

OBS! Inskickat material returneras ej

Lämna ditt förslag här (blankett)

Tidigare vinnare

Kontakt

Helena Törnqvist
Arbetslivsintendent

Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping

Telefon: 011–23 17 26 helena.tornqvist@arbetetsmuseum.se