Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Årets Arbetslivsmuseum 2019:

The Glass Factory – Glasmuseet i Boda

– Det är fantastisk säger museichefen Maja Heuer, vi har ju inte funnits så länge. Det ger en signal om att vi jobbar framåt i rätt riktning inte minst med att fokusera på det immateriella kulturarvet.

Juryns motivering i sin helhet: The Glass Factory – Glasmuseet i Boda förenar det gamla glasblåsaryrket med samtida glaskonst och verksamheten lyckas på ett fantastiskt sätt förena lokala och internationella utbyten. Glashyttan är ett verkligt levande museum med kunskapsöverförande aktiviteter där barn och vuxna bjuds in till att vara en del av glasrikets historia och framtid. Satsningen på The Glass Factory – Glasmuseet i Boda visar på kommunalt mod och förståelse för industrisamhällets kulturarv och dess betydelse för dagens besöksnäring.

Om The Glass Factory – Glasmuseet i Boda: År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda glasbruk, Kosta glasbruk samt Åfors glasbruk. På samma plats, där så mycket kreativitet frodats, finns The Glass Factory – ett av Nordens största glasmuseer. The Glass Factory är ett upplevelsebaserat, interaktivt glasmuseum med en kvalitetssäkrad verksamhet, beläget mitt i Glasriket. Museet fungerar som kunskapscentrum och kreativ mötesplats för konstnärer, designers och besökare.

http://www.theglassfactory.se/

Bland de nominerade arbetslivsmuseerna fanns dessa med i slutomgången: Derome Trä & Nostalgi Museum, Bruzaholms Bruksmuseum och Kyrkeby bränneri.

Om utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum: Bakom utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum står Arbetets museum i samverkan med Arbetslivsmuseernas Samar­betsråd, Statens försvarshistoriska museer, Sjöhistoriska museet och Järnvägsmuseet. Priset består av 25 000 kr, en emaljskylt och äran.

 

Prisutdelningen till The Glass Factory – Glasmuseet i Boda skedde den 8 december 2018 under ett internationellt symposium på museet, med en jätteglad museichef Maja Heuer, hela personalen, deltagare och press från tidningen Barometern. Deltog gjorde också Jan Olof-Jäghagen (till vänster på första bilden). Han har jobbat 38 år på Boda Glasbruk och är nu ordförande i bildningsnämnden och kulturutskottet i Emmaboda kommun och har sett till att detta fina museum kommit till stånd. Prisutdelare var Mikael Parr, museichef på Flygvapenmuseum och ordförande i ArbetSam.


Foto: Helena Törnqvist

Du kan nominera!

Skicka nomineringen senast 31 augusti: nominering@arbetetsmuseum.se
Eller till:
Årets Arbetslivsmuseum
Arbetets museum, Laxholmen
602 21 Norrköping

OBS! Inskickat material returneras ej

Nominera här! (blankett)

Tidigare vinnare

Kontakt

Helena Törnqvist

Arbetslivsintendent

Arbetets museum

Laxholmen

602 21 Norrköping

Telefon: 011–23 17 26 arbetslivsmuseer@arbetetsmuseum.se