Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Årets Arbetslivsmuseum 2018:

Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri i Kinnekulle

– Jag är överväldigad, det är ett erkännande och kvitto på att vi arbetar i rätt riktning, säger Eric Julihn, ordförande för Föreningen Stenhuggeriets Vänner som driver museet.

Juryns motivering i sin helhet: Genom stenhårt ideellt arbete visas en autentisk och fungerande stenhuggerimiljö där besökaren får kunskap om stenindustrins historia. I föreningens kursverksamhet förmedlas kunskapen med klubba och mejsel i hand. På ett föredömligt sätt engagerar och välkomnar museet en mångfald av besökare. Föreningen är dessutom aktiv i samhällsfrågor som berör industrisamhällets kulturarv.

Om Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri i Kinnekulle: På Kinnekulle i Västergötland finns en av landets bäst bevarade arbetsplatser från det industriella genombrottets tid. Det är Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri, som togs i bruk år 1888 och var i drift till 1970. Idag är stenhuggeriet ett museum som vill visa stenarbetets teknik, miljö och historia. Stenhuggeriet är beläget vid Råbäcks hamn och är ett levande, fungerande och väl bevarat industriminne. Alla maskiner är restaurerade och kan visas i drift. Den ideella föreningen Stenhuggeriets Vänner bildades 1983 och har till uppgift att bevara, vårda och levandegöra Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri och anläggningen ägs av stiftelsen Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri.

Om utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum: Bakom utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum står Arbetets museum i samverkan med Arbetslivsmuseernas Samar­betsråd, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima museer och Sveriges Järnvägsmuseum. Priset består av 25 000 kr, en emaljskylt samt äran. Prisutdelning sker hos Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri i Kinnekulle under hösten 2017.

 

Bilder fr v: 1) Gamla verkstadens remdrivna stenhyvel från 1800-talet, 2) Gamla verkstaden, byggnadsminne sedan 1984, 3) Sommarkurs på stenhuggeriet. Foto: Eric Julihn

 

 

 

Tidigare vinnare

Du kan nominera!

Fyll i denna nomineringsblankett (PDF, 453 kB) och skicka till nominering@arbetetsmuseum.se

Eller skicka med post till: Årets Arbetslivsmuseum, Arbetets museum, Laxholmen, 602 21 Norrköping

OBS! Senast den 31 augusti behöver nomineringen vara oss tillhanda. Inskickat material returneras ej.

Kontakt

Helena Törnqvist

Arbetslivsintendent

Arbetets museum

Laxholmen

602 21 Norrköping

Telefon: 011–23 17 26 arbetslivsmuseer@arbetetsmuseum.se