Idag är husets café Espresso House stängt pga installation av nytt brandlarm. Arbetet medför även en del stök och buller på entréplan. Vi ber om överseende med detta.

Magnus Svensson

Arbetslivsmuseer — Stöd och Material

Engagera unga på arbetslivsmuseer

Projektet Engagera unga på arbetslivsmuseer är pausat under 2022 och 2023. Just nu går det tyvärr inte att söka stödet.

En stor skara ungdomar skjuter gemensamt fram två spårvagnar.

Arbeta tillsammans med unga!

Kunskapsöverföring till yngre generationer är en utmaning för många arbetslivsmuseer. Arbetets museum vill gärna stötta er som arbetar tillsammans med unga. Till exempel uppmuntrar vi integrationsarbete, gränsöverskridande arbete mellan generationer och att man involverar unga förmågor i museiarbetet.  Här kan du läsa mer om projektet ”Engagera unga på arbetslivsmuseer”. Projektet genomförs i samarbete med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam).

Vem kan söka?

Ni som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10–25 år) på ert arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd. Två museer per år har hittills utsetts att få stödet. 

Arbetets museum utgår från följande kriterier i urvalet (något av dem måste uppfyllas för att arbetslivsmuseet ska kunna få stödet):

  • Geografisk och genremässig spridning
  • Gränsöverskridande projekt, tex generations- eller integrationsprojekt
  • Ungdomar involverade i museiverksamheten
  • Ungdomsläger
  • Feriearbete
  • Kurser/utbildningar för unga inom museet
  • Praktisk kunskapsöverföring inför framtiden
  • Projekt utanför den löpande verksamheten
  • Samverkansprojekt med ungdomsföreningar eller liknande föreningar i lokalsamhället

Hur ansöker jag?

Projektet Engagera unga på arbetslivsmuseer är pausat under 2022 och 2023. Just nu går det tyvärr inte att söka stödet. 


Goda exempel

Här kan du ta del av de ansökningar som tidigare har beviljats medel – goda exempel från det arbete som görs i samverkan mellan unga och arbetslivsmuseer runt om i landet. Vi hoppas att exemplen kan inspirera fler arbetslivsmuseer att själva prova på!