Idag är husets café Espresso House stängt pga installation av nytt brandlarm. Arbetet medför även en del stök och buller på entréplan. Vi ber om överseende med detta.

Magdalena Åkerström

Arbetslivsmuseer

Stöd och material för arbetslivs­­museer

Vart och ett av Sveriges 1500 arbetslivsmuseer är unikt. Museerna är lika omväxlande som de är många, med skiftande behov och förutsättningar. De flesta drivs ideellt med små resurser medan några är större besöksmål med egna anställda.

Vi på Arbetets museum stöttar er gärna

Gemensamt för många arbetslivsmuseer är behovet av stöd inom kunskapsöverföring, kompetensutveckling och inte minst finansiering av verksamheten. Vi på Arbetets museum stöttar er gärna i arbetet genom rådgivning, kurser, studiematerial och andra insatser. Här berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till.

Finansieringsstöd

Behöver ni som vårdar kulturarvet stärka er kompetens i finansieringsfrågor, förbereder ni en bidragsansökan eller vill ni arbeta strategiskt med er ekonomiska utveckling? Arbetets museums arbetslivsintendent för finansieringsfrågor ger råd till arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar. 

Lär dig om utvecklingsmedel genom lokala stöd, regionala medel, statliga fonder och EU-bidrag. Vi berättar även gärna om entreprenörskap, crowdfunding och kultursponsring.

Engagera unga på arbetslivsmuseer

Kunskapsöverföring till yngre generationer är en utmaning för många arbetslivsmuseer. Arbetets museum vill gärna stötta er som arbetar tillsammans med unga. Till exempel uppmuntrar vi integrationsarbete, gränsöverskridande arbete mellan generationer och att man involverar unga förmågor i museiarbetet. 

Här kan du läsa mer om hur du söker stöd inom projektet ”Engagera unga på arbetslivsmuseer” (pausat under 2022 och 2023 men kommer att återupptas).

Studiematerial

Utöver en omfattande kursverksamhet producerar också Arbetets museum skrifter, publikationer, filmer med mera som berör arbetslivsmuseer i Sverige. Här kan du ta del av våra publikationer, men även skrifter som andra gett ut och som vi tycker är intressanta för er som är verksamma på arbetslivsmuseer.