Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Arbetslivskonferenser

Arbetets museum arrangerar regelbundet yrkeshistoriska konferenser och seminarier. Vi strävar efter att dessa möten ska vara gränsöverskridande. Vi vill öppna upp för samtal mellan forskare och personer som arbetar med arbetslivsfrågor inom olika verksamheter.

Kommande konferens 9–10 nov 2017

Robotisering och automation på framtidens arbetsmarknad

Robotar, artificiell intelligens och digitala tjänster förändrar arbetslivet och vår vardag. Olika rapporter har pekat på att yrken kommer att påverkas inom en snar framtid. På vilka sätt berörs olika yrkesgrupper av den pågående automatiseringen och vilka möjligheter ger den framtida tekniken? Vad kan vi lära av tidigare strukturomvandlingar i historien?

Kom och delta i diskussionen om de här och andra angelägna frågor på vår arbetslivskonferens i Norrköping!

Programmet för konferensen finns här

Arbetets museum arrangerar konferensen i samarbete med Visualiseringscenter C med finansiering från forskningsrådet Forte.

Människor i rörelse – migration och arbete, 10–11 november 2016

Konferensrapport – Människor i rörelse

Hållbart arbetsliv för yngre och äldre, 19–20 november 2015

Konferensrapport – Hållbart arbetsliv

Det älskade arbetet, 13–14 november 2014

Konferensrapport – Det älskade arbetet

Det ifrågasatta arbetet, 7–8 november 2013

Konferensrapport – Det ifrågasatta arbetet

Det hållbara arbetet, 8–9 november 2012

Konferensrapport – Det hållbara arbetet

Det globaliserade arbetslivet, 9–10 november 2011

Konferensrapport – Det globaliserade arbetslivet

Rum för arbete, 17–18 november 2010

Konferensrapport – Rum för arbete

Arbete, livsval och ideal, 12–13 november 2009

Konferensrapport – Arbete, livsval och ideal

Pendlarsamhället tur och retur, 13-14 november 2008

Konferensrapport – Pendlarsamhället tur och retur

Ett demokratiskt arbetsliv, 21-22 november 2007

Konferensrapport – Ett demokratiskt arbetsliv

På jobbet är väl alla hetero…?, 22 november 2006

Konferensrapport – På jobbet är väl alla hetero…?

Yrkesvägledare, 25 november 2005

Minnesanteckningar – Yrkesvägledare

Yrken, makt och gestaltning, 23-24 oktober 2003

Yrkens gränser, 16-17 oktober 2002

Forskning och museer, 11 oktober 2001

Kontakt

Har du frågor gällande forskning kontakta forskningschef Marinette Fogde, marinette.fogde@arbetetsmuseum.se eller 011-23 17 22.

Vid frågor gällande insamlingar och arkiv kontakta Andreas Nilsson, andreas.nilsson@arbetetsmuseum.se eller 011-23 17 24.