Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Arbetslivskonferenser

Arbetets museum arrangerar regelbundet yrkeshistoriska konferenser och seminarier. Tanken är att dessa möten ska vara gränsöverskridande och öppna upp för samtal mellan forskare och personer som arbetar med arbetslivsfrågor inom olika verksamheter.

Kommande konferens 8 november 2018

Hållbar kompetensförsörjning – utmaningar och möjligheter

Företag och branscher har svårt att rekrytera personer med relevant kompetens. Samtidigt har många människor svårt att komma in på arbetsmarknaden. Hur kan kompetensförsörjningen fungera bättre och även inkludera de som idag står utanför? Hur skapar vi utbildningar som möter framtidens behov? Hur löser andra länder matchning av behov och kompetens och hur har vi gjort tidigare i historien?

Programmet för dagen hittar du här !

 

Robotisering och automation på framtidens arbetsmarknad, 9–10 nov 2017

Konferensrapport – Robotisering och automation

Människor i rörelse – migration och arbete, 10–11 november 2016

Konferensrapport – Människor i rörelse

Hållbart arbetsliv för yngre och äldre, 19–20 november 2015

Konferensrapport – Hållbart arbetsliv

Det älskade arbetet, 13–14 november 2014

Konferensrapport – Det älskade arbetet

Det ifrågasatta arbetet, 7–8 november 2013

Konferensrapport – Det ifrågasatta arbetet

Det hållbara arbetet, 8–9 november 2012

Konferensrapport – Det hållbara arbetet

Det globaliserade arbetslivet, 9–10 november 2011

Konferensrapport – Det globaliserade arbetslivet

Rum för arbete, 17–18 november 2010

Konferensrapport – Rum för arbete

Arbete, livsval och ideal, 12–13 november 2009

Konferensrapport – Arbete, livsval och ideal

Pendlarsamhället tur och retur, 13-14 november 2008

Konferensrapport – Pendlarsamhället tur och retur

Ett demokratiskt arbetsliv, 21-22 november 2007

Konferensrapport – Ett demokratiskt arbetsliv

På jobbet är väl alla hetero…?, 22 november 2006

Konferensrapport – På jobbet är väl alla hetero…?

Yrkesvägledare, 25 november 2005

Minnesanteckningar – Yrkesvägledare

Yrken, makt och gestaltning, 23-24 oktober 2003

Yrkens gränser, 16-17 oktober 2002

Forskning och museer, 11 oktober 2001

Kontakt

Har du frågor gällande forskning, insamlingar eller arkiv? Kontakta oss via epost: info@arbetetsmuseum.se eller telefon: 011-189800