Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Arbetets museum arrangerar regelbundet yrkeshistoriska konferenser och seminarier. Tanken är att dessa möten ska vara gränsöverskridande och öppna upp för samtal mellan forskare och personer som arbetar med arbetslivsfrågor inom olika verksamheter.

Kommande konferenser

Välfärd för vem? – Om arbetsvillkor inom omsorg och gig 6-7 oktober 2022

Välfärden står inför stora utmaningar. Digitaliseringen framhålls som ett viktigt hjälpmedel för att upprätthålla en väl fungerande välfärd. Detta och mer kommer konferensen handla om.

Reservera gärna datumet till hösten!

Inbjudan till konferensen Välfärd för vem?

Konferensprogram Välfärd för vem?

Nyfiken på årets presentatörer? Läs konferensens Book of Abstracts här!

Tidigare konferenser

Från fattighus till robotkompis? Välfärd, hälsa och ny teknik för framtiden – 5-6 november 2020 – INSTÄLLD

Arbetslivskonferensen 5–6 november är inställd till följd av coronapandemin.

Long-term global perspectives on preventing sexual harassment in the workplace: Policy and Practice – 8-10 mars 2020

Internationell konferens om sexuella trakasserier i arbetslivet.

För mer info om konferensen, klicka här!

FALF 2019 – Hållbar utveckling i organisationer, 10-12 juni 2019

Arrangerades på Arbetets museum av forskningscentret HELIX vid Linköpings universitet.

Samlade abstracts från FALF 2019

Hållbar kompetensförsörjning – utmaningar och möjligheter, 8 nov 2018

Konferensrapport – Hållbar kompetensförsörjning

Robotisering och automation på framtidens arbetsmarknad, 9–10 nov 2017

Konferensrapport – Robotisering och automation

Människor i rörelse – migration och arbete, 10–11 november 2016

Konferensrapport – Människor i rörelse

Hållbart arbetsliv för yngre och äldre, 19–20 november 2015

Konferensrapport – Hållbart arbetsliv

Det älskade arbetet, 13–14 november 2014

Konferensrapport – Det älskade arbetet

Det ifrågasatta arbetet, 7–8 november 2013

Konferensrapport – Det ifrågasatta arbetet

Det hållbara arbetet, 8–9 november 2012

Konferensrapport – Det hållbara arbetet

Det globaliserade arbetslivet, 9–10 november 2011

Konferensrapport – Det globaliserade arbetslivet

Rum för arbete, 17–18 november 2010

Konferensrapport – Rum för arbete

Arbete, livsval och ideal, 12–13 november 2009

Konferensrapport – Arbete, livsval och ideal

Pendlarsamhället tur och retur, 13-14 november 2008

Konferensrapport – Pendlarsamhället tur och retur

Ett demokratiskt arbetsliv, 21-22 november 2007

Konferensrapport – Ett demokratiskt arbetsliv

På jobbet är väl alla hetero…?, 22 november 2006

Konferensrapport – På jobbet är väl alla hetero…?

Yrkesvägledare, 25 november 2005

Minnesanteckningar – Yrkesvägledare

Yrken, makt och gestaltning, 23-24 oktober 2003

Yrkens gränser, 16-17 oktober 2002

Forskning och museer, 11 oktober 2001

Kontakt

Har du frågor gällande forskning, insamlingar eller arkiv? Kontakta oss via arkivet@arbetetsmuseum.se eller tel. 011‑23 17 24.