Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Arbetets museum arrangerar regelbundet yrkeshistoriska konferenser och seminarier. Tanken är att dessa möten ska vara gränsöverskridande och öppna upp för samtal mellan forskare och personer som arbetar med arbetslivsfrågor inom olika verksamheter.

Kommande konferenser

Platser för arbete – omställningar igår och idag

16-17 november 2023

Det som i dagligt tal brukar omnämnas som att ”arbeta hemma” är inget nytt fenomen. Betalt hemindustriarbete var vanligt i Sverige förr. Idag finns enligt International Labour Organization (ILO) över 60 miljoner människor som arbetar inom hemindustrin, de flesta är kvinnor.

Hemindustrin blev föremål för många diskussioner, fackliga organisationer ville avskaffa denna arbetsform eftersom arbetet i hemmen var lägre betalt än i fabrikerna, det ansågs svårt att inspektera privata hem för att kontrollera arbetsmiljön och arbetsvillkoren. ILO antog en konvention för att likställa arbetarna i hemindustrin med andra arbetare så sent som 1996.

I Sverige och på andra håll i världen har pandemin medfört en omfattande omställning på kort tid, inte bara i hur arbete flyttas över till digitala plattformar och hybrida mötesformer, men också större frikoppling från fysiska kontor och mer hemarbete. Det innebär för vissa yrkesgrupper möjligheter att mötas över geografiska avstånd och flexibilitet, men även mer otydliga gränser mellan arbete och fritid. Andra kommer aldrig att kunna arbeta hemifrån vilket tydliggjorde skillnaden mellan olika yrkesgrupper – ofta i relation till klass – under pandemin. Det har även skapat diskussioner om bland annat platser där arbete utförs i relation till arbetsgivares ansvar för att säkra en god arbetsmiljö, genus och frågor om nya former för övervakning av arbete

Vad är en arbetsplats idag och hur utförs arbete? Vad är nytt och vilka likheter finns i relation till tidigare teknikskiften i historien? Och vad innebär utvecklingen av AI i dagens arbetsliv? Vi hälsar forskare, fackföreningar, företag, myndigheter, kommuner och all-mänhet välkommen till att diskutera dessa viktiga frågor på årets arbetslivskonferens.

Anmäl dig här

OBS! Konferensen är avgiftsfri men vid utebliven avanmälan debiteras 500 kr.

Mer information
PDF, öppnas i ny flik. Du kan sedan ladda ned till din dator.
1 sida, A4, 390 kB

Tidigare konferenser

VÄLFÄRD FÖR VEM? – OM ARBETSVILLKOR INOM OMSORG OCH GIG 6-7 OKTOBER 2022

Välfärden står inför stora utmaningar. Digitaliseringen framhålls som ett viktigt hjälpmedel för att upprätthålla en väl fungerande välfärd. Detta och mycket mer handlade ”Välfärd för vem?” om.

Konferensprogram Välfärd för vem?

Nyfiken på konferensens presentatörer? Läs konferensens Book of Abstracts här!

Från fattighus till robotkompis? Välfärd, hälsa och ny teknik för framtiden – 5-6 november 2020 – INSTÄLLD

Arbetslivskonferensen 5–6 november är inställd till följd av coronapandemin.

Long-term global perspectives on preventing sexual harassment in the workplace: Policy and Practice – 8-10 mars 2020

Internationell konferens om sexuella trakasserier i arbetslivet.

För mer info om konferensen, klicka här!

FALF 2019 – Hållbar utveckling i organisationer, 10-12 juni 2019

Arrangerades på Arbetets museum av forskningscentret HELIX vid Linköpings universitet.

Samlade abstracts från FALF 2019

Hållbar kompetensförsörjning – utmaningar och möjligheter, 8 nov 2018

Konferensrapport – Hållbar kompetensförsörjning

Robotisering och automation på framtidens arbetsmarknad, 9–10 nov 2017

Konferensrapport – Robotisering och automation

Människor i rörelse – migration och arbete, 10–11 november 2016

Konferensrapport – Människor i rörelse

Hållbart arbetsliv för yngre och äldre, 19–20 november 2015

Konferensrapport – Hållbart arbetsliv

Det älskade arbetet, 13–14 november 2014

Konferensrapport – Det älskade arbetet

Det ifrågasatta arbetet, 7–8 november 2013

Konferensrapport – Det ifrågasatta arbetet

Det hållbara arbetet, 8–9 november 2012

Konferensrapport – Det hållbara arbetet

Det globaliserade arbetslivet, 9–10 november 2011

Konferensrapport – Det globaliserade arbetslivet

Rum för arbete, 17–18 november 2010

Konferensrapport – Rum för arbete

Arbete, livsval och ideal, 12–13 november 2009

Konferensrapport – Arbete, livsval och ideal

Pendlarsamhället tur och retur, 13-14 november 2008

Konferensrapport – Pendlarsamhället tur och retur

Ett demokratiskt arbetsliv, 21-22 november 2007

Konferensrapport – Ett demokratiskt arbetsliv

På jobbet är väl alla hetero…?, 22 november 2006

Konferensrapport – På jobbet är väl alla hetero…?

Yrkesvägledare, 25 november 2005

Minnesanteckningar – Yrkesvägledare

Yrken, makt och gestaltning, 23-24 oktober 2003

Yrkens gränser, 16-17 oktober 2002

Forskning och museer, 11 oktober 2001

Kontakt

Har du frågor gällande forskning, insamlingar eller arkiv? Kontakta oss via arkivet@arbetetsmuseum.se eller tel. 011‑23 17 22.