Vill du jobba som utställningsassistent i vår nya stora utställningsprojekt?

Arbetets museum i Norrköping ska producera en ny stor utställning/samtalsrum som kommer att ersätta museets stora satsning Framtidsland.

Kortfattat om utställningen/projektet

När människor i framtiden ser tillbaka på den tid som vi nu befinner oss kommer de likställa den med andra stora förändringar i vår historia. Likt den industriella revolutionen innebär vår nutids tekniska framsteg en snabb förändring och ett stort språng framåt i utvecklingen. Det är en utveckling som går så snabbt att vi som lever i den har svårt att hänga med och ta ställning till allt vad den innebär.

Med utställningsprojektet vill vi skapa en mötesplats för att samtala om just dessa frågor; hur ny teknik förändrar arbetsliv och vardagsliv i nutid och framtid. Detta med fokus på den nya teknikens konsekvenser för mänskligt liv mer än på tekniken i sig. Vi vill att våra besökare ska gå från utställningen med en ökad kompetens att diskutera och problematisera hur denna utveckling påverkar oss i dag och i framtiden. Det demokratiska samtalet är således en grundbult i projektet.

I produktionen är vi intresserade av att utforska nya sätt att skapa nyfikenhet och dialog genom upplevelse hos våra besökare genom olika former av medier och uttryck. Under hösten arbetas innehåll och idé kring form och upplevelse fram och nästa år blir fokus på produktion och färdigställande. Planerad invigning i november 2021.

Delproducent/utställningsassistent

Vi letar just nu efter en person som är intresserad av att tillsammans med ett internt team på museet producera utställningen. Du ska ha erfarenhet av utställningsproduktion (3D utställningar), gärna erfarenheter av att arbeta med digitala tekniker och kan arbeta självgående. Arbetet är en projektanställning på 50 % på Arbetets museum med förhoppning om start i december 2020 till november 2021. Tjänsten är placerad på Arbetets museum i Norrköping.

Är du den person vi söker? Hör av dig om du är intresserad av jobbet med ett kortare CV/personligt brev samt löneanspråk och när du skulle kunna börja jobba. Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt och hanterar ansökningarna löpande. Ansökan skickas till utstallning@arbetetsmuseum.se Märk din ansökan med ”Utställningsassistent”.

Projektbeskrivning finns att tillgå för utökad beskrivning av projektet.

Frågor ställs via e-post till: josefine.hoijer@arbetetsmuseum.se

Arbetets museum värnar alla människors lika värde och strävar efter mångfald på arbetsplatsen. Vi välkomnar alla sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.