Ikväll har Arbetets museum återigen tagit emot pris vid Riksförbundet Sveriges museers vårmöte. Förra året vann Arbetets museum pris för utställningen Framtidsland, och i år var det alltså dags igen, av 23 inskickade projekt utsågs ”Face the facts” till vinnare i kategorin ”Årets pedagogiska projekt”.

Totalt 23 projekt anmäldes till kategorin Årets pedagogiska projekt 2015. Av dessa valde FUISM:s styrelse ut tre finalister, förutom ”Face the facts” av Arbetets museum, var även ”Kottepromenaderna” av konstavdelningen Halmstads kommun samt ”Playground” av Världskulturmuseet finalister. Efter att FUISM:s medlemmar röstat utsågs alltså ”Face the facts” till vinnare under Riksförbundet Sveriges museers vårmöte i Linköping och Norrköping.

Nomineringen löd: Projektet når en målgrupp som vanligen står långt ifrån museer och kulturinstitutioner. Genom kloka val av samarbetspartners, stort engagemang, tålamod och gott om tid har ni byggt upp det engagemang och ömsesidiga förtroende som krävs för att skapa delaktighet på riktigt. Face the Facts är ett modigt och öppet projekt som i grunden förändrar både museer och människors liv.

Projektpresentation för Face the Facts finns på denna webbsida: http://fuism.se/arets-pedagogiska-projekt/de-tre-finalisterna-2015/