Publikationer

Arbetets museum ger ut skrifter och publikationer, bland annat utifrån våra minnesinsamlingar och samtidsdokumentationer, liksom från konferenser och utställningsprojekt. Publikationerna nedan finns till försäljning via vår butik. För beställning maila butiken@arbetetsmuseum.se eller ring 011-23 17 12. Alla titlar går att hämta i butik eller skickas, porto tillkommer.

Här hittar du alla våra publikationer samt nedladdningsbara pdf:er.

Vi drack vårt kaffe på toaletten

En antologi som skildrar vårt föränderliga arbetsliv utifrån minnen från gamla försvunna yrken och intervjuer om nya framtidsjobb. Titeln kommer från en av bokens berättelser om kontorsarbete på 1950-talet då det var förbjudet att fika på arbetstid. Sammantaget ger bokens bidrag en inblick i hur samhället under hundra gått från småskaligt hantverk till global industriproduktion, liksom påverkats av välfärdsbygge, datorisering och strävan mot ett mer jämställt samhälle. Redaktör: Andreas Nilsson, 2019.

Pris: 149:-

Strykjärnet – då och nu. Från Holmens bomull till Arbetets museum

En skrift om huset Strykjärnet och hur verksamheten i det förändrats under hundra år då den gått från textilindustri till ett museum som berättar om arbete och vardagsliv. Utgiven 2018

Pris: 20:-

Unga i fängelse – berättelser som inspiration till möten med unga

Att lyssna på unga och hjälpa dem formulera tankar om livet, gör det att ungdomarna vågar göra modiga val? Boken innehåller berättelser från unga intagna och exempel på hur det med kunskap, kreativitet och lyhördhet går att arbeta för att ungdomar ska hitta rätt i livet. Den bygger på utställningen Face the Facts som producerades av Arbetets museum tillsammans med Anstalten Luleå. Redaktör Kajsa Olsson, 2016.

Pris: 69:-

Det globaliserade arbetslivet

Forskarantologi med perspektiv på det globaliserade arbetslivet. Förf. Karin Becker, Marinette Fogde, Christina Garsten, Jan af Geijerstam, Peo Hansen, Nancy Hauserman, Anders Houltz, Maths Isacson, Beatriz Lindvist, Mats Lindqvist och Lars Magnusson. Redaktörer Marinette Fogde & Johanna Övling, 2014.

Pris: 159:-

Doften av apotek

Antologi som skildrar apotekens utveckling från 1940 till i dag genom 22 apoteksanställdas egna berättelser, insamlade under 2013 och 2014 av Arbetets museum, Liv i Sverige och TAM-Arkiv. Boken innehåller även några fördjupande kapitel som placerar berättelserna i en samhällelig, historisk och facklig kontext. Redaktörer Johanna Övling & Ingrid Jacobsson, 2014.

Pris: 130:-

Vi skröt om att ha vatten inne!… och 25 andra berättelser om folkets hem i folkhemmets Sverige

Antologi med ett urval berättelser från Arbetets museums minnesinsamling Hushållsarbete och vardagsliv på 1950- och 1960-talen. Finns till försäljning i museets butik samt på nätbokhandlar. Redaktör Johanna Övling, 2012

Pris: 149:-

Yrken, makt och gestaltning

Rapport från en konferens på Arbetets museum den 22-23 oktober 2003. Arbetets museums skriftserie 4. Utgiven 2004.

Pris: 20:-

Yrkens gränser och gestaltning

Rapport fån en konferens på Arbetets museum den 16-17 oktober 2002. Arbetets museums skriftserie 3.

Pris: 20:-

När röken lagt sig. Handbok för arbetslivsmuseer

Vad händer när fabriksröken slutat bolma ur skorstenarna? ABF, Arbetets museum och LO ville genom den här handboken inspirera och stödja alla som arbetar med att bevara och utveckla industrisamhällets kulturarv. Boken innehåller 11 artiklar om allt från guidning på museer till rostskydd av maskiner. Redaktör Niklas Cserhalmi, 2000.

Pris: 79:-

Det dolda budskapet. Kön – makt, kvinnor – män i utställningar

Seminarierapport från ett tredje kvinnoseminarium på Arbetets museum, arrangerat tillsammans med Riksutställningar. 1994.

Pris: 20:-

Rent och smutsigt. Kvinnor och män, svenskar och invandrare i nittiotalets städvardag.

Som en uppföljning och komplettering av minnesinsamlingen gjorde etnolog Gunnel Andersdotter en dokumentation av städarnas villkor på olika företag i östgötaregionen. Intervjuerna riktade sig främst till yngre städare, eftersom den tidigare minnesinsamlingen mest hade besvarats av äldre städpersonal. / Gunnel Andersdotter, Calle Stättengren och Anders Kratz, 1994.

Pris: 49:-

Porten till arbete

Om arbetslöshet och arbetsförmedling. Redaktör Anika Agebjörn, 1993.

Pris: 20:-

Arbetets värld

1991-1992. 500 bilder av 130 fotografier från 15 länder En katalog till fotoutställningen med samma namn med bilder som berör människor och deras arbete från slutet av 1800-talet till 1990-talet. Redaktör Rune Hassner, 1991.

Pris: 39:-