Arbetets museum har fått en ny styrelseordförande i stiftelsen. På kongressen valdes Berit Müllerström till ny andre vice ordförande i LO och blir därför också Arbetets museums nya styrelseordförande.