”67–69, då var det här som en förbjuden stad. Det fanns vakter och vaktkurer vid in- och utfarterna och man kunde inte gå in hur som helst. Vid entrén till Strykjärnet var det en port, sen var det låst och den andra porten borta vid Holmentornet där var det en vaktkur.”

Citat av Sven Andersson, skolelev i närheten av industriområdet och senare receptionist på Arbetets museum 1991

Fotograf okänd. Bild från 1920-talet som visar den stängda grinden till området på Laxholmen. Bild från Holmens arkiv.