Tanken om ett ”Arbetets museum” fanns långt innan det blev verklighet. Omfattande renoveringar av huset och resten av industrilandskapet gjordes under 1980-talet. Bland annat blev strömmen torrlagd under arbetet. Efter många års insatser kunde Arbetets museum till slut öppna 1991.

Fotograf okänd.