1982 flyttar Esselte Pac sin produktion från Strykjärnet. Några av maskinerna säljs till Lönneberga påsfabrik. Vissa av de anställda arbetar vidare inom Esselte Pac men på kuvertfabriken i Ingelstaområdet.

Många fabriker i Norrköpings industriområde står nu tomma och det pågår en debatt om byggnaderna bör rivas eller bevaras. Bildens baksidetext berättar att bilden är från en stadsförnyelsekonferens i Norrköping 4 juni 1981. Mannen i ljus kostym i mitten av bilden är troligen Karl-Erik Wernersson. Wernersson valdes in i kommunfullmäktige 1970 och satt kvar till 1988, bland annat som ordförande i kommunstyrelsen, just vid den tiden då diskussionerna om industrilandskapets vara eller icke vara pågick.

Fotograf okänd. Holmens arkiv. Strykjärnet är byggnaden till höger i bild. Byggnaden till vänster är nuvarande Norrköpings stadsmuseum, som öppnade samma år som bilden är tagen, 1981.