allmänna villkor

VISNINGSTID

Dokumentärfotosalong 2017 kommer att visas under perioden 2 september till 29 oktober på Arbetets museum, våning 7.

ANSÖKNINGSTID

Ansökningstiden är 2 april till 1 juni 2017.

TEMA 2017

Temat för salongen 2017 är ”Arbetsliv”.

ANMÄLNINGSAVGIFT

250 kronor (inklusive moms)

INFORMATION OCH FRÅGOR

Vid frågor maila info@arbetetsmuseum.se och skriv ”Dokumentärfotosalong 2017” som ämne. Inbjudan och information, checklista och anmälningsblankett finns på https://www.arbetetsmuseum.se/dokumentarfotosalong/

VEM KAN DELTA

Du kan söka till Dokumentärfotosalong 2017 om du:

 • är professionell fotograf, intresserad av fotografi eller bara vill berätta din historia genom fotografisk bild.
 • har fyllt 18 år vid ansökningstillfället
 • bor och verkar i Sverige eller är svensk medborgare boende utomlands

GRUNDLÄGGANDE KRAV PÅ DITT/DINA BIDRAG

Alla typer av fotografisk bild med en dokumentär karaktär och utifrån temat ”Arbetsliv” är välkommet att söka, inklusive rörlig bild. Vi ställer följande krav på dina bidrag (Fotografier eller film):

 • Fotografierna får ej tidigare ha visats i Norrköping
 • Fotografier ska vara högupplösta och vara av filtypen jpg
 • Film får vara maximalt tre minuter lång och ska vara av filtypen MP4.

SÅ HÄR ANSÖKER DU

 • Du anmäler dig i formuläret på vår hemsida. (Om du av någon anledning inte kan anmäla dig via anmälningsformuläret får du kontakta oss via epost för vidare instruktioner.)
 • Efter korrekt ifyllt anmälningsformulär skickas du automatiskt vidare till en betalningssida där du via PayPal betalar 250 kronor i anmälningsavgift. Om avgiften inte betalas, betalningen avbryts eller misslyckas tas din anmälan bort.
 • Vid anmälningstillfället skickar du in dina bidrag som kan bestå antingen av tre till fem fotografier eller en rörlig bild/film.
 • Du anger den information som vi behöver vid varje bidrag. Följande information måste anges vid varje verk som du skickar in (hjälptexter):

INFORMATION SOM SKA ANGES VID ANMÄLAN AV FOTO

 • Titel. Ange verkets titel. Om ditt verk blir utvalt av juryn att delta i Dokumentärfotosalongen kommer denna titel att användas i tryckt katalog, verksförteckning och liknande
 • Årtal. Ange vilket år bilden togs.
 • Försäkringsvärde/pris. Försäkringsvärde: Ange den kostnad du har haft för att producera verket, dvs vad det skulle kosta att ta fram ett nytt verk. Pris: Ange det försäljningspris som gäller för verket.
 • Mått bredd. Ange bredden på ditt verk inklusive ram.
 • Mått höjd. Ange höjden på ditt verk inklusive ram.
 • Teknik. Ange vilken utrustning du har använt för att fotografera, ev framkallningsteknik och material du har använt/kommer att printa på.

INFORMATION SOM SKA ANGES VID ANMÄLAN AV FILM

 • Titel. Ange verkets titel. Om ditt verk blir utvalt av juryn att delta i Dokumentärfotosalongen kommer denna titel att användas i tryckt katalog, verksförteckning och liknande.
 • Årtal. Ange vilket år filmen spelades in.
 • Försäkringsvärde/prisFörsäkringsvärde: Ange den kostnad du har haft för att producera verket, dvs vad det skulle kosta att ta fram ett nytt verk. Pris: Ange det försäljningspris som gäller för verket.
 • Längd. Ange filmens totala längd. Längden får ej överskrida tre minuter (inklusive eventuella för- och eftertexter). Skickar du in en längre film kommer den inte att bedömas av juryn.
 • Teknik. Ange vilken utrustning du har använt för att filma, ex kameratyp, mobiltelefon eller liknande.

OFULLSTÄNDIG ANSÖKAN/BIDRAGETS GILTIGHET

Om du vid din ansökan anger felaktiga uppgifter och/eller om du inte följer de instruktioner (se hjälptexter ovan) som finns vid varje uppladdning för foto eller film i ansökningsformuläret kommer ditt bidrag att refuseras. Läs hjälptexterna noga. De finns även på vår hemsida.

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att ångra din anmälan till Dokumentärfotosalongen. Ångerrätten gäller i två veckor från anmälningstillfället.

SÅ GÅR URVALET TILL – JURY

En jury gör urvalet bland alla inkomna bidrag till Dokumentärfotosalong 2017. Alla tävlingsbidrag numreras automatiskt vid ansökningstillfället och juryn kan därför inte se vilken fotograf som står bakom det enskilda fotografiet eller filmen. Juryn består 2017 av följande personer:

 • Göran Widerberg, bildredaktör Dagens arbete
 • Helga Härenstam, Fotograf
 • Truls Olin, konst- och kulturchef, Katrineholms kommun

Under jurymötet kommer representanter för Arbetets Museum vara bisittare till juryn. Johanna Haverlind, Utställningschef, Arbetets museum, är sammankallande. Juryns beslut går ej att överklaga. Efter juryns möte kommer endast antagna fotografer meddelas via angiven e-post. Under vecka 26 kommer vi även att publicera en lista med antagna fotografer på vår hemsida: www.arbetetsmuseum.se/Dokumentärfotosalong2017.

INLÄMNING AV FOTOGRAFIER/FILM

FOTO: Om du har blivit antagen lämnar du in dina fotografier till Arbetets museum under perioden fredag den 18 till tisdag den 22 augusti. Verken ska vara förberedda för uppmontering samt försedda med fotografens namn, teknik samt eventuell titel och pris (försäkringsvärde och ev. pris vid försäljning). Det går också bra att skicka in verken. De ska då finnas på Arbetets Museum senast fredag den 18 augusti. Postadress: Arbetets museum, Laxholmen, 602 21 Norrköping. Ange ”Dokumentärfotosalong 2017” på paketet.

FILM: Om du har blivit antagen behöver du inte göra något mer. Vi har ditt material som du skickade in med din anmälan.

MARKNADSFÖRING OCH PRESS

Blir du antagen till Dokumentärfotosalong 2017 betyder det att du ger Arbetets Museum ditt tillstånd att publicera bilden/bilderna i katalogen, på Arbetets Museums webbplats samt i Arbetets Museums sociala medier utan ersättning. Det betyder även att du ger Arbetets Museum ditt tillstånd att erbjuda fotografier till pressen för fri publicering i samband med mediebevakningen av Dokumentärfotosalong 2017. Bilder kan komma att beskäras.

FÖRSÄLJNING

Fotografiet kan vara till salu. Priset ska inkludera allt som köparen ser, det vill säga inklusive ram och liknande samt museets provision om 25% av priset. Priset ska inkludera moms. Bilden ska vara signerad på baksidan och om upplaga finns ska även detta anges på baksidan.

KATALOG

Arbetets museum producerar en katalog med respektive fotografs namn, fotografiernas titlar och om så önskas fotografiets pris vid försäljning. Ett urval av bilder kommer att publiceras i något större format. Bilder kan komma att beskäras.

PRIS/STIPENDIUM

Under visningen av utställningen utses tre stipendiater som erhåller 5 000 kronor vardera utifrån tre kategorier:

 • Juryns pris – Bästa bild
 • Publikens pris – Bästa bild
 • Juryns pris – Bästa bild utifrån temat ”Arbetsliv”

HÄNGNING

Personal från Arbetets Museum hänger och formger utställningen. Deltagande fotografer kan ej påverka beslut om placering och montering.

FÖRSÄKRING

Du bekostar och försäkrar själv transporten av dina fotografier till och från Arbetets museum. Fotografierna är försäkrade under hela utställningsperioden.

EFTER UTSTÄLLNINGEN

Måndagen den 30 oktober 2017 hämtar du dina fotografier. Vi kan också skicka tillbaka fotografierna efter utställningen men fotografen själv betalar då kostnaden för transporten. Om du vill att vi skickar dina bilder måste du meddela detta till info@arbetetsmuseum.se. Arbetets Museum ansvarar ej för fotografierna efter den 30 oktober 2017; du kan därmed inte begära tillbaka dina bilder efter detta datum.


INFORMATION OM PUL (PERSONUPPGIFTSLAGEN 2008:204)

Då du skickar din ansökan om att delta i Dokumentärfotosalongen 2017 registreras dina personuppgifter i vårt webbaserade anmälningssystem. Ditt personnummer används för att säkerställa att du är en juridisk person och därmed bara kan ansöka vid ett tillfälle. Behöriga som arbetar med att hantera anmälningarna är anställda vid Stiftelsen Arbetets museum. Dina personuppgifter kommer efter anmälningstidens utgång att tas bort från vårt onlinesystem och sparas digitalt i vårt arkiv.

Vi behöver ditt samtycke för att kunna administrera din ansökan. Genom att du samtycker till dessa villkor godkänner du att Stiftelsen Arbetets museum får samla in och använda dina personuppgifter i syfte att behandla din ansökan. Därför ska du noggrant läsa igenom denna text och i anmälningsformuläret klicka i rutan där du ger ditt samtycke.

Stiftelsen Arbetets museum är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om du har några frågor om detta, kontakta oss genom att skicka ett brev till Arbetets museum, Att: Dokumentärfotopriset, Laxholmen, 602 21 Norrköping. Vill du veta mer om din rätt enligt Personuppgiftslagen, se www.datainspektionen.se.