ALLMÄNNA VILLKOR

Dokumentärfotosalong, Arbetets museum

 

VISNINGSTID

Dokumentärfotosalong 2018 kommer att visas under perioden 8 september till 11 november 2018 på Arbetets museum, våning 7.

ANSÖKNINGSTID

Ansökningstiden är 29 mars till 27 maj 2018.

TEMA 2018

Temat för salongen 2018 är ”I väntan på”. Temat tolkas fritt utifrån Arbetets museums uppdrag att skildra arbetsliv och vardagsliv.

ANMÄLNINGSAVGIFT

250 kronor (inklusive moms).

INFORMATION OCH FRÅGOR

Vid frågor maila info@arbetetsmuseum.se och skriv ”Dokumentärfotosalong 2018” som ämne. Inbjudan och information, checklista och anmälningsblankett finns på http://www.arbetetsmuseum.se/dokumentarfotosalong/

VEM KAN DELTA

Du kan söka till Dokumentärfotosalong 2018 om du:

 • är professionell fotograf, intresserad av fotografi eller bara vill berätta din historia genom fotografisk bild.
 • har fyllt 18 år vid ansökningstillfället
 • bor och verkar i Sverige eller är svensk medborgare boende utomlands.

GRUNDLÄGGANDE KRAV PÅ DITT/DINA BIDRAG

 • bilderna ska vara av typen fotografi med dokumentär karaktär
 • bilderna ska tolka årets tema ”I väntan på”
 • bilderna ska vara högupplösta och vara av filtypen jpg.

SÅ HÄR ANSÖKER DU

 • Du anmäler dig i formuläret på vår hemsida. (Om du av någon anledning inte kan anmäla dig via anmälningsformuläret får du kontakta oss via epost för vidare instruktioner.)
 • Vid anmälningstillfället skickar du in dina bidrag som består av tre till fem fotografier. I samband med att du registrerar ditt bidrag förs du automatiskt till en betalningslösning (PayPal). Observera att din anmälan inte registreras om din betalning av olika anledningar inte accepteras av PayPal.

Du anger den information som vi behöver vid varje bidrag. Följande information måste anges vid varje verk som du skickar in (hjälptexter):

INFORMATION SOM SKA ANGES VID ANMÄLAN

Fotograf Här anger du dig själv eller fotografen i de fall du är ombud för en fotograf.

Titel Ange verkets titel. Om ditt verk blir utvalt av juryn att delta i Dokumentärfotosalongen kommer denna titel att användas i tryckt katalog, verksförteckning och liknande.

Årtal Ange vilket år bilden togs.

Produktionskostnad/pris Produktionskostnad: Ange den kostnad du har haft för att producera verket, dvs vad det skulle kosta att ta fram ett nytt verk. Pris: Ange det försäljningspris som gäller för verket.

Mått bredd Ange bredden på ditt verk inklusive ram.

Mått höjd Ange höjden på ditt verk inklusive ram.

Teknik Ange vilken utrustning du har använt för att fotografera, ev framkallningsteknik och material du har använt/kommer att printa på.

OFULLSTÄNDIG ANSÖKAN/BIDRAGETS GILTIGHET

Om du vid din ansökan anger felaktiga uppgifter och/eller om du inte följer de instruktioner (se hjälptexter ovan) som finns vid varje uppladdning för foto eller film i ansökningsformuläret kommer ditt bidrag att refuseras. Läs hjälptexterna noga. De finns även på vår hemsida.

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att ångra din anmälan till Dokumentärfotosalongen. Ångerrätten gäller i två veckor från anmälningstillfället.

SÅ GÅR URVALET TILL – JURY

En jury gör urvalet bland alla inkomna bidrag till Dokumentärfotosalong 2018. Alla tävlingsbidrag numreras automatiskt vid ansökningstillfället och juryn kan därför inte se vilken fotograf som står bakom det enskilda fotografiet.

Juryn består 2018 av följande personer:

 • Göran Widerberg, bildredaktör Dagens arbete
 • Märta Thisner, Fotograf
 • Truls Olin, utställningschef, Arbetets museum

Under jurymötet kommer även Arbetets museums utställningsintendent bisitta juryn. Sammankallande till juryn är Arbetets museums utställningschef. Juryns beslut går ej att överklaga.

Efter juryns möte kommer samtliga fotografer meddelas om de blivit antagna (A) eller refuserade (R) via angiven e-post. Man kan bli antagen med en till fem bilder. Under vecka 26 kommer vi även att publicera en lista med antagna fotografer på vår hemsida: www.arbetetsmuseum.se/Dokumentärfotosalong2018.

INLÄMNING AV FOTOGRAFIER

Om du har blivit antagen lämnar du in dina fotografier till Arbetets museum under perioden fredag den 24 till tisdag den 28 augusti. Verken ska vara förberedda för uppmontering samt försedda med fotografens namn, teknik samt eventuell titel och pris (försäkringsvärde och ev. pris vid försäljning). Det går också bra att skicka in verken. De ska då finnas på Arbetets museum senast fredag den 24 augusti.

Postadress: Arbetets museum, Laxholmen, 602 21 Norrköping.

Ange ”Dokumentärfotosalong 2018” på paketet.

MARKNADSFÖRING OCH PRESS

Blir du antagen till Dokumentärfotosalong 2018 betyder det att du ger Arbetets museum ditt tillstånd att publicera bilden/bilderna i katalogen, på Arbetets museums webbplats samt i Arbetets museums sociala medier utan ersättning. Det betyder även att du ger Arbetets museum ditt tillstånd att erbjuda fotografier till pressen för fri publicering i samband med mediebevakningen av Dokumentärfotosalong 2018. Bilder kan komma att beskäras.

FÖRSÄLJNING

Fotografiet kan vara till salu, om du själv önskar det. I anmälan anger du vilket pris din bild ska ha vid försäljning. Priset du sätter ska inkludera allt som köparen ser, det vill säga inklusive ram och liknande. Priset ska även inkludera museets provision om 25% av priset samt moms. Bilden ska vara signerad på baksidan och om upplaga finns ska även detta anges på baksidan.

KATALOG

Arbetets museum producerar en katalog med respektive fotografs namn, fotografiernas titlar och om så önskas fotografiets pris vid försäljning. Ett urval av bilder kommer att publiceras i något större format. Bilder kan komma att beskäras.

PRIS/STIPENDIUM

Under visningen av utställningen utses tre stipendiater som erhåller 5 000 kronor vardera utifrån tre kategorier:

 • Juryns pris – Bästa bild
 • Publikens pris – Bästa bild
 • Juryns pris – Bästa bild utifrån temat ”I väntan på”

HÄNGNING

Personal från Arbetets museum hänger och formger utställningen. Deltagande fotografer kan ej påverka beslut om placering och montering.

FÖRSÄKRING

Du bekostar och försäkrar själv transporten av dina fotografier till och från Arbetets museum. Uppstår skada under utställningsperioden ansvarar Arbetets museum för att återställa/nyproducera ditt verk.

EFTER UTSTÄLLNINGEN

Måndag den 12 november 2018 samt lördag den 17 november 2018 under museets ordinarie öppettider hämtar du dina fotografier. Vi kan också skicka tillbaka fotografierna efter utställningen men fotografen själv betalar då kostnaden för transporten.

Om du vill att vi skickar dina bilder måste du meddela detta till info@arbetetsmuseum.se. Arbetets museum ansvarar ej för fotografierna efter den 17 november 2018; du kan därmed inte begära tillbaka dina bilder efter detta datum.

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Då du skickar din ansökan om att delta i Dokumentärfotosalongen registreras dina personuppgifter i vårt webbaserade anmälningssystem. Ditt personnummer används för att säkerställa att du är en juridisk person och därmed bara kan ansöka vid ett tillfälle. Behöriga som arbetar med att hantera anmälningarna är anställda vid Stiftelsen Arbetets museum. Dina personuppgifter kommer efter anmälningstidens utgång att tas bort från vårt onlinesystem och endast sparas digitalt i vårt arkiv. Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas vidare/delas med eller delges tredje part.

Vi behöver ditt samtycke för att kunna administrera din ansökan. Genom att du samtycker till dessa villkor godkänner du att Stiftelsen Arbetets museum får samla in och använda dina personuppgifter i syfte att behandla din ansökan. Därför ska du noggrant läsa igenom denna text och i anmälningsformuläret klicka i rutan där du ger ditt samtycke.

Utställningschef vid Stiftelsen Arbetets museum är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om du har några frågor om detta, kontakta oss genom att skicka ett brev till Arbetets museum, Att: Dokumentärfotopriset, Laxholmen, 602 21 Norrköping.