Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Åk 8 – Gymnasiet

Vi är en alternativ lärmiljö för högstadiet och gymnasiet. Vi ger nya perspektiv, diskuterar och sätter igång tankeprocesser genom att lyfta fram olika synsätt och personberättelser. De teman som vi berör och diskuterar kan ni också fortsätta att arbeta med i skolan. På så sätt vill vi bidra till att eleverna blir självständiga reflekterande individer.

Visning med guide
Gå på egen hand

Vill du boka en visning av någon av våra utställningar? Gör visningsförfrågan

100% kamp

Rättigheter är en grundstomme i ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Rösträtt, rätten att leva, bo arbeta och älska på lika villkor – det är exempel som många ser som en självklarhet i Sverige idag.

Historien om Alva

Alva föddes 1906 och flyttade som 16-åring in till staden för att börja arbeta på Strykjärnet. Vad var det för arbete som mötte henne? Vad var det för miljö hon lämnade?

När: tillsvidare
Var: utställningen Alva i trapphuset
Tid: 30 minuter
Innehåll: dramatisering, dialog
Kostnad: 500 kr
Antal: max 20 elever

Framtidsland

Engagerande frågor i ett aktuellt ämne möter lekfull gestaltning. Utifrån ungdomars visioner inspireras besökaren till egna kreativa lösningar för ett hållbart samhälle.

Framtidsland, tar sikte på morgondagens arbets- och vardagsliv. Utställningen börjar i 1980-talet, tar tempen på vår nutid och visar vägar in i en framtid som tar klimathotet på allvar. Hur ska vi bo, äta, resa, arbeta, utbilda oss? Vad vill vi? Vad är hållbart? Vad kan du och jag göra?

Skolvisning

Har du frågor kring vår pedagogiska verksamhet?

Kontakta museipedagogerna via e-post pedagogik@arbetetsmuseum.se eller telefon 011-23 17 14 under våra telefontider, kl 14-16 under vardagar.