2017 september

2,5 miljoner till Kunskapscentrum

Arbetets museum föreslås få 2 500 000 kronor för fortsatt stöd till landets alla arbetslivsmuseer. Genom satsningen på Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer kan Arbetets museum nu fortsätta erbjuda kurser och annan fortbildande verksamhet för bevarandet av vårt gemensamma kulturarv.

2013 startade Arbetets museum Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer, en […]

Read More