2016 september

Kulturnatten visade museets mångfald

Under det årliga Norrköpingsevenemanget Kulturnatten visade i år Arbetets museum upp många sidor och det visar vilket levande kulturhus museet är. Gamla maskiner visades på torget framför museet. Här trängdes stora och små besökare för att få höra entusiastiska arbetslivsmuseer berätta om allt från knappnålsmaskiner, […]

Read More

Galleri-val genom EWK-databasen

För första gången har urvalet av bilder till galleriet på EWK-museet genomförts via EWK-databasen. Detta har skett i samband med valet till utställningen ”Om jag finge välja” som öppnade på Arbetets museum idag. Så här berättar Lars-Olof Johansson, ordförande i EWK-sällskapet,  om hans reflektioner kring EWK, kring satiren […]

Read More

Arbetets museum har en ny ordförande

Arbetets museum har fått en ny styrelseordförande i stiftelsen. På kongressen valdes Berit Müllerström till ny andre vice ordförande i LO och blir därför också Arbetets museums nya styrelseordförande.

Read More