Just nu visas den omtalade vandringsutställningen 100 % Kamp – Sveriges Historia på museet . På torsdag 7 februari är det premiär för en omfattande programverksamhet i anslutning till utställningen.

Under utställningsperioden är det i dagsläget inplanerat tolv programkvällar samt fem öppna introduktioner med museipedagog. Under vinjetten ”Vi som kämpar i Norrköping” kommer museibesökarna att få möta organisationer i Norrköping idag som kämpar för en samhällsförändring – precis som organisationer historiskt som vi berättar om i utställningen. Bland dessa märks bland andra Neuroförbundet, Norrköping Roller Derby och Naturskyddsföreningen.

Utöver detta kommer det att anordnas tre föreläsningar som knyter an till temat. Skribenten och författaren Mattias Svensson kommer den 28 februari att prata om frihetligt motstånd under rubriken ”Kampen mot DDR-Sverige från piratradio till olovliga sekreterare”. En månad därefter gästar aktivisten och Norrköpingsbon Tobias Holmberg museet. Slutligen kommer Maj-Inger Klingvall, före detta statsråd och ambassadör, 2 maj att prata om kvinnor som har kämpat i Norrköping.

Fria introduktioner 100 % kamp

Vår museipedagog introducerar utställningen. Torsdagar kl 17.30. Beräknad tid 20–25 minuter.

7 feb 28 feb 21 mars 11 april 2 maj.

Program 100 % Kamp

7 feb kl 18.15 Vi som kämpar i Norrköping: Naturskyddsföreningen Kämpar för: Hållbart resande, klimatfrågor, parker och naturmiljöer

14 feb kl 18.15 Vi som kämpar i Norrköping: Norrköping Roller Derby Kämpar för: Att vår sport blir tagen på allvar, kvinnor och icke-binäras kamp mot normer.

21 feb kl 18.15 Vi som kämpar i Norrköping: Ekoturen Kämpar för: Biologisk mångfald och att människor ska få komma ut i naturen, lära sig mer om den och vilja värna den

28 feb kl 18 Föreläsning: Kampen mot DDR-Sverige – från svartklubbar och piratradio till olovliga sekreterare Skribenten och författaren Mattias Svensson berättar om frihetliga kamper i Sverige.

7 mars kl 18.15 Vi som kämpar i Norrköping: Försvara Strejkrätten Kämpar för löntagares rättigheter och är en partipolitiskt oberoende samling för att sprida information om och bilda opinion mot alla försämringar av de fackliga rättigheterna.

14 mars kl 18.15 Vi som kämpar i Norrköping: Imagine (what we can do) Kämpar för demokrati, mänskliga rättigheter och kultur genom olika projekt.

21 mars  kl 18.15 Vi som kämpar i Norrköping: MÄN Norrköping Kämpar för att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. MÄN:s vision är en jämställd värld utan våld.

28 mars kl 18 Föreläsning: Tobias Holmberg – aktivist Tobias Holmberg från Norrköping har bedrivit kamp i hela sitt liv. Hör honom berätta om sitt liv, sin aktivism och kampen för rätten till assistans.

4 april kl 18.15 Vi som kämpar i Norrköping: Neuroförbundet Kämpar för neurologiskt sjukas rättigheter – rätten till arbete, rehabilitering, hjälpmedel och möjlighet att delta på egna villkor i ett tillgängligt samhälle

11 april kl 18.15 Vi som kämpar i Norrköping: RFSL Norrköping RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra.

25 april kl 18.15 Vi som kämpar i Norrköping: Ett Norrköping för alla & Asylgruppen Ett Norrköping för alla kämpar lokalt för att motverka rasism och intolerans. Asylgruppen kämpar för flyktingar och asylsökandes rättigheter och en rättssäker asylprocess.

2 maj kl 18 Föreläsning: Kvinnorna som har kämpat i Norrköping Med Maj-Inger Klingvall, f d statsråd och ambassadör.

Fler program kan tillkomma. Reservation för eventuella ändringar.