Arbetets museums vänner bildades 1991 i samband med museets öppnande. Vänföreningens syfte är att främja och stödja Arbetets museum genom att informera om museets verksamhet och att medverka i olika arrangemang. Vänföreningen anordnar också egna program. Du kan välja mellan två typer av medlemskap – stödjande medlem eller aktiv medlem.

Stödjande medlem

Som stödjande medlem får du all aktuell information om museets utställningar och programverksamhet, samt vernissageinbjudningar direkt hem i brevlådan. Vänföreningens medlemmar får dessutom 10% rabatt på alla varor i museets butik.

Aktiv medlem

En grupp av aktiva museivänner bidrar med frivilliga insatser för museet. Din insats är värdefull, den sätter en extra guldkant på museets ordinarie verksamhet (inom ramen för vad det lokala facket har godkänt). Insatsen är meningsfull för såväl dig som museet.
 Som aktiv museivän kan du sprida information till vänner och arbetskamrater samt bistå som:

  • Funktionär vid olika evenemang
  • Stöd vid barnaktiviteter
  • Värd vid utställning
  • Extra värd vid utställningar och vernissager

Förutom roliga, stimulerande och berikande stunder på Arbetets museum får du som aktiv museivän, även fritt medlemskap i museets vänförening samt fri entré till museets avgiftsbelagda aktiviteter och arrangemang.
 Gruppen har regelbundna träffar på museet då man planerar och förbereder sin verksamhet, tittar på nya utställningar, umgås och hjälper museet att leva upp till sin vision: Arbetets museum skall vara en nyskapande mötesplats för samtal om människors arbete, liv och villkor. Genom att frivilliga deltar aktivt öppnar Arbetets museum sin verksamhet för idéer utifrån, vidgar kontaktytorna och når därigenom nya besöksgrupper.

Bli medlem

För att bli medlem mejlar du ditt namn, adress och telefonnummer till nina.weibull@arbetetsmuseum.se eller skickar ett brev till

Arbetets museum

Laxholmen

602 21 Norrköping

Ange om du vill vara en stödjande eller aktiv medlem alternativt om ni är en stor eller mindre organisation/företag.

Avgift för stödjande medlemmar

Enskild medlem: 150 kr Familjeavgift*: 200 kr Mindre organisationer och företag: 500 kr Större organisationer och företag: 1000 kr

* Alla i samma hushåll blir medlem i föreningen

Program

I samband med Årsmötet bjuds alla medlemmar in till en aktivitet, som kan vara en visning av en utställning i museet, en föreläsning eller någon annat i närområdet. Vartannat år bjuds medlemmarna in till en utflykt och vartannat år till en specialvisning, som genomförs under sept/okt.

2016

Mars                    Årsmöte med aktivitet

Sept/okt              Specialvisning av någon utställning

Inbjudan

Välkommen till en medlemsaktivitet den 11 juni!

Välkommen till en medlemsaktivitet söndagen den 11 juni kl. 16.00! Skonaren Vega besöker Norrköping 10–12 juni och ligger förtöjd vid södra kajen i Norrköpings hamn. Det vill vi uppmärksamma genom att erbjuda er medlemmar ett studiebesök på Vega. Vi kommer att bli guidade av två av våra medlemmar Kerstin och Egil Bergström som står bakom restaureringen av skonaren. Kerstin utsågs också till Årets Arbetsmyra år 2014. Under studiebesöket bjuder vi på eftermiddagskaffe.

Anmälan senast söndag den 4 juni till:
Berit Karlsson 011-18 08 93,070-394 02 84
eller e-post: bibbi.karlsson@telia.com

Välkomna!
Styrelsen

Årets arbetsmyra 2017

Bo Nilsson vid Loos Koboltgruva är Årets arbetsmyra 2017!

Varje år delar Arbetets museums vänförening ut en nationell pris ”Årets Arbetsmyra” för att uppmärksamma en enskild person av alla de eldsjälar som genom sina insatser för våra arbetslivsmuseer bidrar till ett rikt kulturliv och bevarande av vårt kulturarv. I år var det femte året priset utdelades. Det gjordes av Vänföreningens ordförande Li Teske i samband med ArbetSams årliga Museidagar i år i Falu Koppargruva den 21-22 april.

Kontakt

Ordförande
Vänföreningen

Li Teske
Reenstiernagatan 66
602 12 Norrköping

Tel: 070–948 10 33
Mail: teske@telia.com