Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Vårt uppdrag

Arbetets museum har det nationella uppdraget att utveckla museiverksamheten inom området arbete och arbetsliv. Vi ska dokumentera arbetet och berätta om arbetets historia. Vi ska också stödja och synliggöra landets övriga 1449 arbetslivsmuseer.

Läs mer om vårt uppdrag

Om Arbetets Museum

Arbetets museum är en nyskapande mötesplats för samtal om människors arbete, liv och villkor. Vi vill hellre väcka frågor än ge enkla svar. Vi vill inspirera till egna tankar, funderingar och diskussioner. Vi vill också låta många olika röster komma till tals.

Arbetets museum är ett samtidsmuseum med fokus på arbete och arbetsliv. Vår utgångspunkt är att varje människas liv är värt att berätta om i ord och bild. Vårt kärnvärde alla människors lika värde styr planeringen i allt vårt arbete – från projektidéer till visningar för skolklasser och allmänhet. Våra utställningar, seminarier och programverksamhet utgår från ledorden arbete, genus, klass, makt, generation och etnicitet.

Vårt arbetssätt bygger på samverkan över traditionella gränser där vetenskaplig dokumentation, konstnärlig gestaltning och samhällsdebatt förenas. Till de större projekten knyter vi forskare, konstnärer och organisationer med uppdrag att belysa kvinnors och mäns erfarenheter, från livet i allmänhet och arbetslivet i synnerhet. I våra arkiv finns ett rikt material av minnesinsamlingar och dokumentationsprojekt – över 2600 intervjuer, berättelser och fotodokumentationer har vi samlat in sedan museet öppnade 1991.

Arbetets museum är en stiftelse med LO, TCO, ABF, KF och Sensus studieförbund som huvudmän.  Driften bekostas av statliga bidrag, projektmedel från stiftelser och organisationer, kommersiell verksamhet som konferensverksamhet, butik, restaurang och café, samt genom att LO och KF upplåter museifastigheten för vår verksamhet.

Organisation och styrelse

Arbetets museum är en enskild stiftelse med LO, TCO, ABF, KF och Sensus studieförbund som huvudmän.

Läs mer om organisation och styrelse

Husets historia

Arbetets museum ligger i byggnaden Strykjärnet, på Laxholmen mitt i Motala ström. Huset byggdes 1916-1917 och inhyste under flera decennier tygindustri. Idag är Strykjärnet skyddat för framtiden som byggnadsminne.

Läs mer om husets historia

Hitta hit

Arbetets Museum ligger beläget i centrala Norrköping på Laxholmen. Hit tar du dig enkelt på många olika sätt, till fots, med buss eller bil till exempel.

Hitta hit

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor, funderingar eller feedback på hur vi kan förbättra oss.

Kontaktuppgifter