Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Höstens kurser 2017

Här kan du se höstens alla kurser för arbetslivsmuseer

GRUVFORUM Kom och träffa likasinnade från landets gruvmuseer och utbyt erfarenheter! Gruvforum är en arena för diskussion men också kunskapsöverföring i form av föredrag. Ett varierat program med udda inslag utlovas. Gruvforum riktar sig till arbetslivsmuseer med en besöksgruva eller liknande gruvverksamhet.

Datum: 6–7 september 2017
Plats: Sala Silvergruva, Sala
Program Gruvforum
Anmälan: Anmälningsformulär

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER x 2 Kursen riktar sig till er som vill utveckla era kunskaper om marknadsföring, föremålsvård, museipedagogik, hur man bygger kostnadseffektiva utställningar och hur man bemöter besökare. Och så framtiden; vad händer imorgon, hur får man verksamheten att överleva?

Datum: 13–14 september
Plats: Forum Museum Rönnskär, Skelleftehamn
Programblad Skelleftehamn
Anmälan: Anmälningsformulär

Datum: 4–5 oktober
Plats: Siljansfors Skogsmuseum, Mora
Programblad Mora
Anmälan: Anmälningsformulär

SÅGTEKNIK I SÅGVERK Vi tar oss mellan tre olika sågverk i trakten runt Varberg för att bland annat lära oss om säkerhet och problemåtgärder vid cirkelsågning och hur man riktar en sågklinga. Vi lär oss också hur en ramsåg fungerar och hur man slipar och skränkar bladpost. Kursen är två halvdagar och en heldag.

Datum: 19–21 september
Plats: Derome Trä & Nostalgi Museum, Veddige
Programblad sågverkskurs
Anmälan: Anmälningsformulär

LÄR DIG LOCKA BESÖKARE MED PERSONLIGA BERÄTTELSER x 2 Kursen handlar om berättelsens kraft. Varför och hur förmedlar man mänskliga berättelser, både inom och utanför museets väggar? Hur går man till väga för att fördjupa förståelse och fascination för föremål och maskiner genom att levandegöra de verkliga personer som brukat dem? Både teori och praktiska övningar.

Datum: 12–13 oktober
Plats: K A Almgrens Sidenväveri, Stockholm
Programblad Stockholm
Anmälan: Anmälningsformulär

Datum: 18–19 oktober
Plats: Grafiska Museet, Helsingborg
Programblad Helsingborg
Anmälan: Anmälningsformulär

 

Kurser & konferenser för arbetslivsmuseer

Kurs- och konferensverksamhet som riktar sig till arbetslivsmuseer har under lång tid varit en del av Arbetets museums uppdrag. Sedan 2014 har vi kunnat utöka utbudet av kurser och konferenser i nära samarbete med ArbetSam, lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. Denna satsning byggde på att Arbetets museum fick en miljon per år från Kulturdepartementet under en treårsperiod för att driva vad vi kallar Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer. Under 2017 fortsätter arbetet med Kunskapscentrum, tack vare ytterligare beviljade medel.

Vad vi har gjort under 2014–2016: Inom ramen för Kunskapscentrum har Arbetets museum i samarbete med ArbetSam genomfört 65 olika kurser med geografisk spridning över hela landet. Totalt har 1 030 verksamma personer på arbetslivsmuseer varit kursdeltagare, och de har sedan kunnat sprida sina nya kunskaper, idéer och tankar vidare till flera hundra olika arbetslivsmuseer. Kursernas viktigaste funktioner är kunskapsöverföring, att skapa mötesplatser och nätverk.

I kursutbudet finns bland annat Museiskola för arbetslivsmuseer vars innehåll kretsar kring museipedagogik, värdskap, marknadsföring, föremålsvård, utställningsteknik och föreningsvård. Kunskapscentrum har också erbjudit ett stort antal söka pengar-kurser och teknik- och maskinvårdskurser med fokus på bland annat tändkulemotorer, textil- och vattenkraftmaskiner. Varje kurs utvärderas av deltagarna, som ger kurserna höga betyg. Två saker lyser igenom i kursutvärderingarna: Uppskattningen och behovet av samvaro med likasinnade och möjligheten till diskussion och utbyte av kunskap och erfarenheter, samt chansen att få till samarbeten som annars aldrig hade blivit av.

”Fortsätt det goda arbetet ni gör. Det betyder mycket!” – Citat från en deltagare

Kunskapscentrum har också resulterat i att en person kunnat utveckla och kontinuerligt uppdatera vår databas med information om landets arbetslivsmuseer. Databasen är länkad till både Wikipedia och arbetslivsmuseer.se, vilket möjliggör större kunskapsspridning om arbetslivsmuseernas verksamhet.

Arbetets museum har tillsammans med ArbetSam även tagit fram skriften Tänk tillgängligt! för att ge arbetslivsmuseer inspiration om hur det går att erbjuda personer med funktionsnedsättning ett bra besök. Att tänka tillgängligt kan dessutom utveckla museiverksamheten i stort. Annat som producerats och genomförts inom ramen för Kunskapscentrum är dokumentära kortfilmer (Youtube), nybildning av nätverk (t ex Textilmaskinnätverket). Dessutom har ett flertal ungdomsläger genomförts.

Ladda ned skriften Tänk tillgängligt!

 

 

Bilder fr v: 1) Kurs Museiskola, Oskarshamns Sjöfartsmuseum, 2) Kurs Maskinvård, Wij valsverk industrimuseum , 3) Kurs Museiskola, Tidaholms museum. Foto: Magdalena Åkerström