Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Kurser & konferenser

Kurs- och konferensverksamhet som riktar sig till arbetslivsmuseer har under lång tid varit en del av Arbetets museums uppdrag. Sedan 2014 har vi kunnat utöka utbudet av kurser och konferenser i nära samarbete med ArbetSam, lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. Denna satsning byggde på att Arbetets museum fick en miljon per år från Kulturdepartementet under en treårsperiod för att driva vad vi kallar Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer. Under 2017 fortsätter arbetet med Kunskapscentrum, tack vare ytterligare beviljade medel.

Vad vi har gjort under 2014–2016: Inom ramen för Kunskapscentrum har Arbetets museum i samarbete med ArbetSam genomfört 65 olika kurser med geografisk spridning över hela landet. Totalt har 1 030 verksamma personer på arbetslivsmuseer varit kursdeltagare, och de har sedan kunnat sprida sina nya kunskaper, idéer och tankar vidare till flera hundra olika arbetslivsmuseer. Kursernas viktigaste funktioner är kunskapsöverföring, att skapa mötesplatser och nätverk.

I kursutbudet finns bland annat Lilla museiskolan vars innehåll kretsar kring museipedagogik, värdskap, marknadsföring, föremålsvård, utställningsteknik och föreningsvård. Kunskapscentrum har också erbjudit ett stort antal söka pengar-kurser och teknik- och maskinvårdskurser med fokus på bland annat ångmaskiner, textil- och vattenkraftmaskiner. Varje kurs utvärderas av deltagarna, som ger kurserna höga betyg. Två saker lyser igenom i kursutvärderingarna: Uppskattningen och behovet av samvaro med likasinnade och möjligheten till diskussion och utbyte av kunskap och erfarenheter, samt chansen att få till samarbeten som annars aldrig hade blivit av.

”Fortsätt det goda arbetet ni gör. Det betyder mycket!” – Citat från en deltagare

Kunskapscentrum har också resulterat i att en person kunnat utveckla och kontinuerligt uppdatera vår databas med information om landets arbetslivsmuseer. Databasen är länkad till både Wikipedia och arbetslivsmuseer.se, vilket möjliggör större kunskapsspridning om arbetslivsmuseernas verksamhet.

Arbetets museum har tillsammans med ArbetSam även tagit fram skriften Tänk tillgängligt! för att ge arbetslivsmuseer inspiration om hur det går att erbjuda personer med funktionsnedsättning ett bra besök. Att tänka tillgängligt kan dessutom utveckla museiverksamheten i stort. Annat som producerats och genomförts inom ramen för Kunskapscentrum är dokumentära kortfilmer (Youtube), nybildning av nätverk (t ex Textilmaskinnätverket). Dessutom har ett flertal ungdomsläger genomförts.

Ladda ned skriften Tänk tillgängligt!

 

Vårens kurser 2017

Här hittar du information om vårens kurser samlat i ett dokument

SÖKA PENGAR-KURS Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Har ni en idé ni vill förverkliga? Något som behöver lagas? En räkning som ska betalas? Lär dig mer om var och hur du kan söka och tjäna pengar för arbetslivsmuseer.

1. Datum: 22-23 februari 2017 Plats: Munksjö museum, Jönköping

Program Munksjö museum, Jönköping.
Anmälningsformulär 22-23 februari Munksjö museum, Jönköping

2. Datum: 1-2 mars 2017 Plats: Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle

Program Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle.
Anmälningsformulär 1-2 mars Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER Kursen tar upp museipedagogik, marknadsföring, föremåls- vård, hur man bygger kostnadseffektiva utställningar och hur man bemöter besökare. Och så framtiden – vad händer imorgon?

1. Datum: 22-23 mars Plats: Oskarshamns Sjöfartsmuseum, Oskarshamn

Program Oskarshamns Sjöfartsmuseum, Oskarshamn.
Anmälningsformulär 22-23 mars Oskarshamns Sjöfartsmuseum

2. Datum: 6-7 april Plats: Medicinhistoriska museet, Göteborg

Program Medicinhistoriska museet, Göteborg.
Anmälningsformulär 6-7 april Medicinhistoriska museet, Göteborg

VÅRDA DIN TÄNDKULEMOTOR En förutsättning för att bevara maskiner och motorer är ofta att bruka dem så att de inte förfaller och rostar sönder. Men hur avhjälper man redan uppkomna skador och hur vårdar man motorer för att kunna sätta dem i drift igen?

Datum: 30-31 mars 2017 Plats: Skandiamuseet, Lysekil

Program Skandiamuseet, Lysekil.
Anmälningsformulär 30-31 mars Skandiamuseet, Lysekil

ARBETSLIVSMUSEER SOM KLASSRUM Vi erbjuder ett antal arbetslivsmuseer en heldag med en pedagog, för att ni tillsammans ska ta fram handledning, mallar och verktyg som möter målen i läroplanen för årskurs 4-6. Gör en intresseanmälan om du vill vara med i projektet. Man måste vara medlem i ArbetSam för att kunna delta.

Intresseanmälan Arbetslivsmuseer som klassrum 2017 – klicka här

 

Bilder fr v: 1) Wij valsverk industrimuseum. Foto: Magdalena Åkerström, 2-3) Kurs Lilla museiskolan på Tidaholms museum. Foto: Magdalena Åkerström