Dokumentärt foto på arbetets museum

Arbetets museum är en nyskapande mötesplats för samtal om människors arbete, liv och villkor. Varje människas liv är värt att berätta om i ord och bild, vilka är museets viktigaste redskap för att kunna beskriva vår samtid och spegla vår omvärld. Varje år visas cirka sex fotoutställningar på Arbetets museum som ofta blir inlägg i den aktuella samhällsdebatten.

Vi har genom olika initiativ genom åren försökt lyfta fram den dokumentära bilden, och bildens betydelse i berättande. Genom ”Dokumentärfotopriset” har vi sedan 2001 lyft fram fotografer som visat ett socialt engagemang och genom sitt arbete tänjt gränser, såväl tekniskt som formmässigt och ämnesmässigt. 2017 tar vi ytterligare ett steg genom vår ”Dokumentärfotosalong” – ett nytt forum som ska ge fler möjlighet att visa sina berättelser genom fotografi eller film.

Läs gärna mer om våra satsningar på dokumentärt foto nedan.

Dokumentärfotosalong

Här kan du läsa mer och anmäla dig!

Nu kan du anmäla dig till vår Dokumentärfotosalong 2017. Anmälningstiden pågår mellan den 2 april 2017-1 juni 2017. På denna sida kan du läsa mer om hur du anmäler dig och vilka krav du och dina bidrag måste uppfylla för att kunna delta.

Dokumentärfotopriset

Arbetets museum har sedan 2001 delat ut Dokumentärfotopriset för bildverksamhet med dokumentär inriktning, ett stipendium som instiftats för att uppmärksamma dokumentärfotografi och stimulera samtidsdokumentation.